Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego News.globtrex.com

Słaby dolar, możliwe wybicie z konsolidacji na S&P500. Podsumowanie tygodnia na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

walutyanaliza3

Od 2 tygodni kontrakty na indeks S&P500 znajdują się w konsolidacji. W dalszej perspektywie oczekuję na wejście w kolejną kilkusesyjną falę wzrostów, która powinna przekroczyć psychologiczny opór w rejonie 2200 pkt.

Na wykresie eurodolara doszło do wzrostów.  W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na dalsze wzrosty do oporu w rejonie 1.1420-1.1450 USD. To powinno się przełożyć na dalsze umocnienie złotego. W krótkim terminie ucierpi na tym złoty. Kurs dolara może spaść do wsparcia w rejonie 3.65-3.70 PLN.

W krótkim terminie oczekuję na powrót cen złota na tegoroczny szczyt. Po nieudanej próbie przełamania oporu oczekuję na powrót do wsparcia w rejonie 1308 USD.

Na ropie możliwe jest korekcyjne odbicie (zasięg do 44 USD). W dalszej perspektywie możliwe jest pogłębienie lipcowego dna.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W ubiegłym tygodniu kontrakty na indeks S&P500 nadal znajdowały się w fazie konsolidacji w rejonie 2152-2170 pkt. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 2170.5 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Z czwartkowego dna widoczna jest trójfalowa struktura. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 2166-2167 pkt. Jeśli na początku tygodnia dojdzie do dalszych wzrostów nawet o kilka punktów, to można liczyć na wybicie w górę z 2-tygodniowej konsolidacji. W przeciwnym wypadku gdy dojdzie do przełamania wsparcia w rejonie 2166 pkt. możliwy jest powrót do dolnego ograniczenia 2-tygodniowej konsolidacji.

W dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów, która powinna przebić psychologiczny opór 2200 pkt.

Scenariusz alternatywny zakłada (wykres 1, czerwona linia), że przekroczenie szczytu z 2015 roku jest pułapką. Do jego realizacji konieczne jest przełamanie wsparcia w rejonie 2100 pkt. W obecnej sytuacji technicznej wydaje się to mało prawdopodobne.

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce, co widać po marcowym i czerwcowym posiedzeniu FED, gdy nastąpiło złagodzenie ścieżki podnoszenia stóp procentowych w 2016 roku.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Może mieć ona zasięg porównywalny z długością fali (1), która wyniosła 300 punktów. Oznaczałoby to wzrosty w rejon 2300 pkt. Potem czeka nas kilkutygodniowa fala czwarta (4). Po jej zakończeniu oczekuję na falę piątą (5). Może się ona pojawić  do października br.

Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej, którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

Rynek akcji w Niemczech

W czwartek osiągnięte zostało kilkutygodniowe maksimum na poziomie 10377 pkt. Potem nastąpiła niewielka realizacja zysków. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 10342 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

W kilkusesyjnej perspektywie możliwy atak na opór w rejonie 10500 pkt. Nieudana próba przebicia tej bariery może wywołać korektę. Wsparcie znajduje się w rejonie 10100 pkt. Po zakończeniu korekty oczekuję na kolejną falę wzrostów. Może ona dotrzeć do bariery w rejonie 10900-11000 pkt.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W poniedziałek na początku sesji indeks osiągnął kilkutygodniowe maksimum na poziomie 1819pkt. Kolejne sesje przyniosły spadki. W piątek osiągnięte zostało dno na poziomie 1757 pkt., zamknięcie po 1760 pkt. (wykres 4).

 

Wykres 4. Indeks WIG20 w układzie tygodniowym (od 2010 roku)

 wyk4 - WIG20

Z czerwcowego dna pojawiła się 5-falowa struktura. W związku z tym spadki z lipcowego szczytu powinny być korekcyjne. Ważne i silne wsparcie znajduje się w rejonie 1750 pkt. Próba jego przełamania nie powinna się udać. W dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję kolejnej fali wzrostów. Może ona dotrzeć do oporu w rejonie 1860 pkt.

 

Eurodolar (EUR/USD)

Ubiegły tydzień był korzystny dla eurodolara. W środę po decyzji FED doszło do wzrostów. Czwartkowy szczyt wypadł na poziomie 1.1119 USD. W piątek pojawiły się słabsze dane z USA dotyczące PKB w II kwartale (1.2%, oczekiwano 2.6%), to przełożyło sie na dalsze wzrosty. Piątkowe maksimum wypadło na poziomie 1.1197 USD, zamknięcie po 1.1179 USD  (wykres 5).

 

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5 - EURUSD

W ubiegłym tygodniu doszło do zdecydowanej poprawy sytuacji technicznej. Nieznacznie przekroczony został opór w rejonie 1.1170 USD. Dynamika wzrostów jest duża. Można liczyć na kontynuację wzrostów. Nieznacznie wyżej (1.1220 USD) znajduje się dosyć silna bariera. Jej trwałe przebicie otwiera drogę do wzrostów do długoterminowego oporu w rejonie 1.1420-1.1450 USD. W dalszej perspektywie oczekuję ataku na tegoroczny szczyt (1.1615 USD) i być może nawet na 1.18 USD.

W dłuższej kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję na zakończenie kilkunastomiesięcznej płaskiej korekty z dna z marca 2015 roku. Pierwszy sygnał sprzedaży pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 1.1615 USD i kolejny gdy przebity zostanie poziom 1.11 USD. W długim terminie oczekuję na zakończenie ponad rocznej korekty. Skutkować to będzie dalszymi spadkami do parytetu (1.00 USD) i niżej do 0.95 USD.  

 

Złoty (USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN)

USD/PLN – W ubiegłym tygodniu złoty sie umocnił. Przełamane zostało wsparcie w rejonie 3.93 PLN. Kurs dolara spadł do 3.8877 PLN, piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 3.8964 PLN (wykres 6).

W krótkim terminie oczekuję na niewielkie korekcyjne odbicie. Potem po przełamaniu wsparcia w rejonie 3.90 PLN otworzy się droga do przeceny do 3.70 PLN i nieco niżej  do 3.65 PLN.

W długiej kilkumiesięcznej perspektywie po przesileniu na eurodolarze gdy wejdzie on w kolejną kilkumiesięczną falę spadków oczekuję osłabienia złotego. Po przełamaniu oporu w okolicy 3.90 PLN i 3.98 PLN otworzy się droga na tegoroczne maksimum (4.15 PLN). W długoterminowej perspektywie oczekuję wzrostów w rejon 4.50 PLN.

 

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk6 - USDPLN

EUR/PLN – Piątkowe dno wypadło na poziomie 4.3524 PLN, zamknięcie po 4.3559 PLN. W krótkiej perspektywie oczekuję na niewielkie korekcyjne odbicie. Po jego zakończeniu w kilkutygodniowej perspektywie możliwe są spadki. Przebicie wsparcia w okolicy 4.36 PLN otwiera drogę do spadków do 4.24 PLN. Próba przełamania tego wsparcia nie powinna się udać. W dalszej kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję na kolejny ruch w górę. Możliwy jest udany atak na kluczowy opór w rejonie 4.53-4.59 PLN (wykres 7).

 

Wykres 7. Kurs euro w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk7 - EURPLN

CHF/PLN – w ciągu ostatnich 2 tygodni kurs franka podlegał niewielkim zmianom. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 4.0202 PLN. W kilkutygodniowej perspektywie możliwe są spadki. Wsparcie znajduje się w rejonie 4.00 PLN.  Przebicie tego wsparcia otworzy drogę do spadków w rejon 3.94 PLN.

 

Ropa

W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych silnych spadków. Przebite zostało kluczowe wsparcie (41.70 USD) w postaci marcowego szczytu. Piątkowe dno wypadło na poziomie 40.58 USD, w ciągu dnia doszło do odbicia do 41.66 USD, zamknięcie po 41.45 USD (wykres 8).

 

Wykres 8. Kurs kontraktów na ropę w perspektywie długoterminowej

 wyk8 - Ropa

Spadki z czerwcowego szczytu korygują cały tegoroczny trend wzrostowy. Z czerwcowego szczytu widoczna jest na razie 3-falowa struktura. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie w ramach fali (4). Może ona dotrzeć w okolice 44 USD.

W dalszej perspektywie możliwa fala (5) która powinna nieznacznie pogłębić lipcowe minimum. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na mocne lecz korekcyjne odreagowanie spadków z tegorocznego szczytu. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę spadków

 

Złoto

W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostów. W piątek osiągnięte zostało maksimum na poziomie 1361.95 USD, zamknięcie po 1358.05 USD (wykres 9).

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-07-30-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Podsumowanie%20tyg.%2030.07

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci