Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego News.globtrex.com

Janet Yellen wzmacnia dolara i przecenia akcje. Podsumowanie tygodnia na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

walutyanaliza31

W piątek kontrakty na indeks S&P500 przekroczyły krytyczne wsparcie w rejonie 2168 pkt. Rynek znajduje się w korekcie wzrostów z czerwcowego dna (1982 pkt.). Ważne wsparcie znajduje się w rejonie 2120-2134 pkt. Po jego obronie oczekuję na dalsze kilkutygodniowe wzrosty. Krytyczne wsparcie jest na poziomie 2100 pkt.   

Na eurodolarze doszło do przekroczenia ważnego wsparcia w rejonie 1.12 USD. Na początku tygodnia powinniśmy się przekonać czy jest to pułapka czy też czeka nas dalsze umocnienie dolara.

W krótkim terminie złoty może skorygować swoje wcześniejsze umocnienie. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie kurs dolara może spaść do wsparcia w rejonie 3.65PLN. Po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia oczekuję na wejście w długoterminowy trend osłabiania złotego.

W kilkutygodniowej perspektywie  oczekuję na powrót cen złota na tegoroczny szczyt. Po nieudanej próbie przełamania oporu możliwa jest realizację zysków i  powrót do wsparcia w rejonie 1308 USD.

Na ropie oczekuję na wzrosty i atak na sierpniowe maksimum (48.93 USD). Silna bariera znajduje się w rejonie 49.50-51.60 USD. Po nieudanej próbie przełamania tej bariery oczekuję na wielosesyjną realizację zysków.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – Do piątku kontrakty na indeks S&P500 znajdowały się w konsolidacji w rejonie 2168-2191 pkt. O godzinie 16-tej po wystąpieniu Janet Yellen na sympozjum  w Jackson Hole doszło do spadków. Najważniejsze okazało się zdanie w świetle dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy i naszych perspektyw aktywności gospodarczej i inflacji, wierzę, że podstawy do wzrostu stopy funduszy federalnych umocniły się w ostatnich miesiącach„.

Kontrakty na indeks spadły poniżej krytycznego wsparcia na poziomie 2168 pkt. Dno wypadło na poziomie 2158 pkt. Po godzinie 20-tej doszło do odbicia, zamknięcie na poziomie 2167 pkt. Analogiczne wsparcie zostało przekroczone również na wykresie indeksu DJIA. Spadek poniżej poziomu 2168 pkt. wygenerował sygnał do korekty wzrostów z czerwcowego dna na poziomie 1982 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Spadkowa korekta może potrwać wiele sesji. Wsparcie znajduje się w rejonie 2120-2134 pkt. Bardzo ważna będzie struktura i dynamika spadków. Po obronie wsparcia oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę wzrostów (patrz perspektywa długoterminowa).

Scenariusz alternatywny zakłada (wykres 1, czerwona linia), że przekroczenie szczytu z 2015 roku jest pułapką. Do jego realizacji konieczne jest przełamanie wsparcia w rejonie 2100 pkt.

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce, co widać po marcowym i czerwcowym posiedzeniu FED, gdy nastąpiło złagodzenie ścieżki podnoszenia stóp procentowych w 2016 roku.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w sierpniu na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów). Wkroczyliśmy w falę czwartą. Ważne i silne wsparcia znajdują się w rejonie 2120-2134 pkt. Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

 

Po obronie tych wsparć oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę wzrostową.  Cała 5-falowa struktura może się pojawić do listopada br.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

 

Rynek akcji w Niemczech

W poniedziałek doszło do spadku do 10419 pkt., szybko doszło do powrotu powyżej ważnego wsparcia w rejonie 10500 pkt. Kolejne sesje nie przyniosły przełamania tego ważnego wsparcia. Piątkowe dno wypadło na poziomie 10459 pkt., zamknięcie po 10527 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

Pogorszenie sytuacji na giełdach w USA może się przełożyć na przełamanie wsparcia w rejonie 10500 pkt. Wtedy otwiera się droga do spadków do wsparcia w okolicy 10100 pkt. Po obronie wsparcia w dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są wzrosty...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-08-27-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg.%2027.08

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci