Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego News.globtrex.com

Prognozy dla ropy naftowej. Czego mogą spodziewać się inwestorzy?

slawomir.debowski

ropa195465443

 

Z czerwcowego szczytu spadki trwają już prawie 2 miesiące. Doszło do przełamania bardzo ważnego wsparcia w postaci szczytu z marca br. To wskazuje, że odbicie z tegorocznego dna miało postać jedynie trójki tworzącej falę A. Co dalej  z ropą? W perspektywie kilku miesięcy możliwe są dalsze spadki. Tegoroczny dołek (26 USD) raczej nie zostanie osiągnięty. Potem oczekuję na kolejną kilkumiesięczną falę wzrostów i powrót na tegoroczne maksimum. W dłuższej perspektywie oczekuję na kolejną falę spadków.

 

Silne odreagowanie kilkuletnich spadków

 

W lutym 2016 roku ceny ropy spadły do kilkunastoletniego dna na poziomie 26.04 USD. Przełamane zostało kluczowe wsparcie w postaci minimów z lat 2008-2009 w rejonie 34.20-37.70 USD. Potem rozpoczęło się silne odreagowanie spadków ze szczytu z 2013 roku na poziomie 112 USD. W czerwcu osiągnięty został wielomiesięczny szczyt na poziomie 51.64 USD. W drugiej połowie lipca doszło do przełamania bardzo ważnego szczytu z marca. Wzrosty z tegorocznego dna przyjęły postać tylko trójfalowej struktury (A-B-C) tworzącą Falę A.

 

Dynamika spadków z czerwcowego szczytu jest duża. W ciągu kilku tygodni możliwe jest pojawienie się 5-falowej struktury. Dosyć silne wsparcie znajduje się w okolicy 35 USD. Potem może dojść do kilkutygodniowego odreagowania spadków  z tegorocznego szczytu. W dalszej perspektywie możliwa jest kolejna fala spadków. Prawdopodobnie nie dojdzie do pogłębienia dna ze stycznia (26 USD). Po zakończeniu silnej spadkowej Fali B oczekuję na kilkumiesięczny trend wzrostowy w ramach Fali C  (wykres 1), który na jakiś czas może przekroczyć tegoroczny szczyt. Bardzo silna bariera znajduje się w rejonie 58-61 USD. W dłuższej wielomiesięcznej perspektywie oczekuję kolejnej fali spadków.

 

Wykres 1 Długoterminowy wykres cen ropy

wykr 1

 

Przejdziemy do krótszej perspektywy do wykresu w układzie świec dziennych...

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/dalej-ropa-4/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Analiza%20ropa%204.08.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

 

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci