Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego News.globtrex.com

S&P500: krytyczny poziom 2237 pkt., ropa: silne wzrosty. Podsumowanie tygodnia i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_637260341

 

S&P500 – krytyczny poziom 2237 pkt., silne wzrosty ropy

S&P500 – W krótkim terminie oczekuję na korekcyjne odbicie. Potem możliwy jest kolejny ruch w dół. Najprawdopodobniej znajdujemy się w lokalnej korekcie i po jej zakończeniu oczekuję powrotu na ostatnio szczyt….

EUR/USD – Ze szczytu z 9 listopada (1.13 USD) do dna z 24 listopada (1.0519 USD) pojawiła sie silna fala spadków. W krótkim kilkusesyjnym terminie oczekuję na kontynuację korekcyjnego odbicia. Silny opór jest w rejonie 1.0800-1.0816 USD. W dłuższej perspektywie oczekuję spadków.

Złoty - W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na umocnienia krajowej waluty, po tym jak w piątek agencja S&P pozytywnie zaskoczyła pozostawiając rating bez zmian, ale podwyższając perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną.

Złoto - W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na korekcyjne odbicie. Silny opór znajduje się w rejonie 1205-1215 USD. Po nieudanej próbie przebicia oporu oczekuję w długim terminie spadków. W 2017 roku możliwy jest powrót do dna z 2015 roku. Po jego obronie oczekuję na trwalsze wzrosty.

Ropa - W długim terminie możliwe wzrosty. target szacuję na 61.60 USD.

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W środę nie udała się próba przełamania oporu w postaci szczytu z 25 listopada na poziomie 2211 pkt. Po osiągnięciu nowego maksimum na poziomie 2213 pkt. doszło do spadków. W piątek rano dno wypadło na poziomie 2184.5 pkt. Po południu nastąpiło odbicie do 2197 pkt. Próba przebicia oporu w okolicy 2194 pkt. nie udała się, zamknięcie po 2190.75 pkt. (wykres 1).

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1-sp500

Scenariusz pesymistyczny - z dna z 9 listopada na poziomie 2028 pkt. do tegorocznego szczytu mogła się pojawić wzrostowa piątka, która w pesymistycznym scenariuszu mogłaby zakończyć Falę 5 (wykres 1, czerwone oznaczenia). W takim układzie należałoby się spodziewać dużej przeceny. Kluczowe wsparcia znajdują się w rejonie 2168 pkt. oraz 2138 pkt. Po ich przełamaniu otwiera się droga do spadków i przełamania wsparcia w okolicy 2100 pkt. To z kolei mogłoby doprowadzić do przeceny do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

Scenariusz optymistyczny - spadki z ostatniego szczytu mogą się okazać krótką kilkusesyjną korektą i zakończyć powyżej 2138 pkt. ewentualnie 2168 pkt. W dalszej perspektywie możliwy byłby kolejny szczyt. Przebicie poziomu 2237 pkt. spowoduje że z listopadowego dna widoczna będzie trójfalowa struktura, która powinna się potem przekształcić w układ 5-falowy a po drugie należałoby wtedy zmienić scenariusz na bardziej optymistyczny zakładający wzrosty przez kolejne miesiące (patrz prognoza długoterminowa).

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Podwyżka stóp procentowych jest możliwa na grudniowym posiedzeniu FED.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w połowie sierpnia na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów).

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2-sp500-long

W listopadzie do szczytu na poziomie 2213 pkt. pojawiła się fala piąta. Zasięg fali piątej wyniósł 185 pkt. i był o 24 punktów mniejszy od zasięgu fali trzeciej. Równość obu fal wypada na poziomie 2237 pkt. Większe wzrosty doprowadzą do sytuacji w której fala trzecia byłaby najkrótsza. Tak nie może być. W takim razie należy przygotować sie na dłuższy okres wzrostów (np. do jesieni 2017 roku) ze znacznie  wyższymi targetami (wykres 2, zielone oznaczenia podfal (3) i (5)).

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

W scenariuszu optymistycznym (wzrosty do jesieni 2017 roku) sygnały sprzedaży pojawią się na znacznie wyższych poziomach.

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. W piątek przekroczone zostało wsparcie w rejonie 10480 pkt. Poranne minimum wypadło na poziomie 10402 pkt. Po godzinie 10-tej doszło do sporego odbicia do 10543 pkt., zamknięcie po 10528 pkt. (wykres 3).

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3-dax

Odbicie z piątkowego dna może być korekcyjne. Po jego zakończeniu możliwy jest kolejny ruch w dół. W dalszej perspektywie gdy okaże się, że spadki na giełdach w USA są korekcyjne możliwy jest atak na silną barierę w rejonie 10740-10800 pkt. Trwałe przełamanie tej bariery może otworzyć drogę do wzrostów w rejon 11430 pkt.

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

Początek tygodnia przyniósł odbicie. W środę indeks WIG20 osiągnął lokalne maksimum na poziomie 1809 pkt., potem rynek ruszył w dół. W piątek dno wypadło na poziomie 1778 pkt., zamknięcie blisko dna po 1784 pkt. (wykres 4).

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4-wig20

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy jest test wsparcia w okolicy 1755 pkt. W mojej ocenie wsparcie może zostać obronione. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejna falę wzrostów. Możliwy jest powrót do oporu w rejonie 1830 pkt.

 

Eurodolar (EUR/USD)

Z dna z 24 listopada na poziomie 1.0519 USD doszło do odbicia do 1.0686 USD. Ubiegły tydzień przyniósł konsolidację. Pomimo lepszych danych z USA (PKB, indeks nastrojów, raport ADP z rynku pracy) nie doszło do dalszego umocnienia dolara (spadku eurodolara). W piątek w nocy kurs eurodolara wzrósł do 1.0690 USD. O godzinie 14:30 pojawiły się mieszane dane z rynku pracy w USA (znacznie niższe bezrobocie, i niższa liczba miejsc pracy w gospodarce). Kurs eurodolara spadł do 1.0625 USD, potem nastąpiło odbicie do 1.0680 USD, zamknięcie po 1.0678 USD (wykres 5).

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5-eurusd

Odbicie z listopadowego dna trwa już ponad tydzień. Do decyzji FED w dniu 14 grudnia mamy jeszcze półtora tygodnia. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dojdzie do kontynuacji odbicia z listopadowego dna. Zniesienie spadków ze szczytu z 9 listopada (1.13 USD) o 38% wypada na poziomie 1.0818 USD. Nieznacznie niżej znajduje się silny opór w rejonie 1.08 USD. Możliwe, że przed decyzją FED eurodolar dotrze do tej bariery. W dalszej perspektywie oczekuję ruchu w dół. Odbicie z listopadowego dna może przyjąć formę korekty płaskiej (a-b-c).

W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na atak na długoterminowe dołki z lat 2015-2016. Wyznaczają one wsparcia w rejonie 1.0460-1.0520 USD. Przełamanie tych wsparć otwiera drogę do spadków do parytetu (1.00 USD) i niżej na 0.97 USD. To może zakończyć silną kilkuletnią falę trzecią. Potem oczekuję na 2-3 lata odbicia (słaby dolar).

Złoty (USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN)

Ostatnie kilka sesji przyniosło wyraźne osłabienie złotego (do dolara i do euro). Inwestorzy zakładali spore ryzyko obniżenia ratingu Polski przez agencję S&P. Argumenty były silne: obniżenie wieku emerytalnego oraz dalszy spadek tempa wzrostu PKB w III kwartale i spadek inwestycji.

Rating nie został zmieniony, zaś perspektywa ratingu została podniesiona z negatywnej na stabilną, co jest sporym zaskoczeniem. Według agencji tempo wzrostu PKB w 2016 roku spowolni do 3.0% (w mojej ocenie jest to nierealna prognoza, musielibyśmy mieć silny czwarty kwartał a na to się nie zanosi), zaś w kolejnym roku ma wzrosnąć do 3.3% (zobaczymy…). Agencja zwraca również uwagę na poprawę ściągalności podatków.

USD/PLN – Ostatni tydzień przyniósł dalsze osłabienie złotego. W piątek kurs dolara względem złotego osiągnął nowe długoterminowe maksimum na poziomie 4.2257 PLN, po godzinie 14-tej rozpoczęła się niewielka realizacja zysków, zamknięcie po 4.2040 PLN (wykres 6).

W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na spadki. Wsparcie w postaci korpusów świec dziennych szczytu ze stycznia 2016 roku znajduje się w rejonie 4.13 PLN. Zaś 38% zniesienia fali wzrostowej z dna z 9-go listopada wypada w okolicy 4.0770 PLN.

Kombinacja silnego dolara i słabych fundamentów polskiej gospodarki przełoży się na dalsze długoterminowe wzrosty kursu dolara względem złotego. W 2017 roku możliwy jest target na poziomie 5.00 PLN.

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk6-usdpln

EUR/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostów. W piątek osiągnięty został kilkumiesięczny szczyt na poziomie 4.4960 PLN, zamknięcie wypadło na poziomie 4.4836 PLN. Z październikowego dna do grudniowego szczytu widoczna jest klarowna 5-falowa struktura. Silny długoterminowy opór znajduje się w okolicy 4.48 PLN. Próba jego przełamania już teraz nie powinna sie udać. W efekcie możliwa jest dłuższa wielosesyjna a nawet kilkutygodniowa korekta (wykres 7). Zniesienie 2-miesięcznej fali wzrostów o 38% wypada w rejonie 4.40 PLN. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na przełamanie bariery w okolicy 4.48 PLN (wykres 7). W 2017 roku możliwe są wzrosty nawet do 5.00 PLN.

Wykres 7. Kurs euro w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk7-eurpln

CHF/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych wzrostów. W piątek osiągnięty został kilkumiesięczny szczyt na poziomie 4.1813 PLN, w ciągu dnia nastąpiła realizacja zysków. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 4.1596 PLN. W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na spadki franka. Wsparcie znajduje się w rejonie 4.10 PLN, kolejne jest w okolicy 4.07 USD. W mojej opinii nie ma co marzyć o spadku poniżej 4.00 PLN. Po zakończeniu korekty w długim wielomiesięcznym terminie oczekuję na dalsze wzrosty kursu franka będą one najprawdopodobniej złagodzone przez wzrost kursu USD/CHF (osłabienie franka względem dolara).

Ropa

W środę państwa OPEC osiągnęły pierwszy raz od 8 lat porozumienie w sprawie zamrożenia limitów wydobycia. Doprowadziło to do silnego wzrostu. W czwartek osiągnięty został szczyt na poziomie 51.93 USD. Pod koniec dnia nastąpiła realizacja zysków. W piątek kurs kontraktów na ropę spadł do poziomu 50.19 USD, potem nastąpiło odbicie do 51.72 USD, zamknięcie po 51.69 USD (wykres 8).

Wykres 8. Kurs kontraktów na ropę w perspektywie długoterminowej

 wyk8-ropa

Z wtorkowego dna na poziomie 44.82 USD do czwartkowego szczytu (51.93 USD) mogła się pojawić wzrostowa trójka zaś piątkowe spadki to mogła być fala czwarta. Na początku tygodnia możliwy jest kolejny atak na silną barierę w rejonie 51.70-51.90 USD w ramach fali piątej. Próba trwałego przełamania tej silnej bariery może okazać się pułapką zwłaszcza, że z wtorkowego dna kurs ropy wzrósł już o 16%. W efekcie możliwa jest potem lokalna kilkusesyjna korekta. Wsparcie jest w rejonie 48.80 USD. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na wzrosty. Target można szacować na silny opór z połowy 2015 roku w okolicy 61.60 USD...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-12-03-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_campaign=Pods.tyg.%204.12.2016&utm_medium=wpis

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci