Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego News.globtrex.com

Tesla, eurodolar, pszenica - pomysły inwestycyjne

slawomir.debowskiakcjaee1

 

Tesla – z grudniowego dna kurs spółki wzrósł aż o 60% i dotarł do silnej bariery w rejonie 265-280 USD. Pojawiła się spadająca gwiazda jest to negatywny sygnał. Należy zachować dużą ostrożność gdyż możliwa jest dłuższa spadkowa korekta.

 EUR/USD – odbicie ze styczniowego dna do szczytu z lutego okazało się korekcyjne. W krótkim terminie możliwe jest kilkusesyjne korekcyjne odbicie. Silny opór jest w rejonie 1.0655-1.0720 USD. W dalszej perspektywie można spodziewać się powrotu na styczniowe minimum.

Pszenica – z grudniowego dna doszło do sporych wzrostów. Przekroczony został silny opór w rejonie 444 USD. W kilkutygodniowej perspektywie może się pojawić duża 5-falowa struktura, co będzie silnym sygnałem do dłuższej wielomiesięcznej fali wzrostów, która może dotrzeć do silnej bariery w rejonie 600 USD.

 

Rynek akcji – Tesla możliwa realizacja zysków

Od wielu tygodni kurs spółki znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Z dna na poziomie 180 USD kurs wzrósł do szczytu na poziomie 287 USD. Na sesji w dniu 14 lutego pojawił się negatywny sygnał w postaci spadającej gwiazdy. Kurs spółki jest po silnych wzrostach. Od początku grudnia kurs zyskał aż 60% i dotarł do silnej bariery w rejonie 265-280 USD (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na spółkę Tesla

wyk1

 

W krótkim kilkusesyjnym terminie jest duże ryzyko wystąpienia większej korekty. Mogłaby ona potrwać i kilka tygodni a nawet miesięcy. Warto popatrzeć jak się zaczynała przecena ze szczytu z kwietnia 2016 roku.

Jeśli  się okaże, że spadki ze szczytu z 14 lutego zakończą się w ciągu kilku sesji, to można liczyć na kontynuację wzrostów. Jednak ten optymistyczny scenariusz wydaje mi się mało prawdopodobny.

 

Rynek walutowy – eurodolar

 

Ze styczniowego dna na poziomie 1.0341 USD doszło do silnego odbicia do 1.0829 USD. Na początku lutego rozpoczęła się tendencja spadkowa. Dno wypadło na poziomie 1.0522 USD. Tym samym odbicie ze styczniowego dna miało postać korekcyjnej trójki (A-B-C). Z kolei  lutowego szczytu pojawiła się 5-falowa struktura, która jest negatywnym sygnałem. W kilkusesyjnej perspektywie można oczekiwać korekcyjnego odbicia...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/trzy-pomysly-inwestycyjne-4/?utm_source=Blog&utm_medium=wpis&utm_content=analiza%20spec%2016.02.2017

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych?

slawomir.debowski

gielda1

Pierwszą kluczową kwestią jest zdobycie odpowiedniego zasobu niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania rynków i kształtowania się cen. Musimy też zdawać sobie sprawę, że na rynkach zawsze jest ryzyko poniesienia straty. Dlatego nasze działania powinny prowadzić do ograniczenia ryzyka w pojedynczej transakcji np. do 3% kapitału. Niepotrzebna jest żadna wyszukana i wielka wiedza. Nawet bardzo proste metody potrafią być bardzo skuteczne.

 

Po pierwsze edukacja

W każdej dziedzinie działalności konieczna jest wiedza. Na rynkach finansowych codziennie pojawia się ogromna ilość informacji, które w różny sposób mogą oddziaływać na ceny instrumentów finansowych. Wielu inwestorów przecenia znaczenie informacji dla rynków. W większości wypadków nie mają one aż tak dużego wpływu aby doszło do załamania się wcześniejszego średnio czy długoterminowego trendu.

Generalnie do rynku możemy podejść na dwa sposoby. Analizujemy wszystkie dostępne informacje i wiadomości dotyczące danego instrumentu i staramy się go wycenić. Tym zajmuje się analiza fundamentalna. Stosowanie takiej analizy nie jest łatwe. Musimy dobrze wiedzieć jakie czynniki mają silny wpływ na wycenę np. złota ropy czy jakieś spółki, jakie z kolei są mało istotne.

Drugi prostszy sposób polega na wykorzystaniu analizy technicznej. Kształt wykresu, układ lokalnych dołków i szczytów, analiza wsparć i oporów, powtarzające się schematy możemy wykorzystać do oceny w którym kierunku podąży rynek. To z kolei daje nam okazję do zarobienia pieniędzy. Analiza techniczna jest najczęściej wybierana przez inwestorów indywidualnych. Oferuje ona wiele metod i narzędzi. Nie musimy ich wszystkich znać i stosować. Okazuje się, że nawet te najprostsze (wsparcia, opory, formacje cenowe, świece japońskie) są bardzo skuteczne.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno analiza fundamentalna jak i techniczna nie dają nam gwarancji, że zarobimy pieniądze. Gdyby tak było wystarczyłoby pójść do najbliższego banku wziąć kredyt i jesteśmy bogaci. Możemy jedynie szukać takich sytuacji na rynku, że będziemy mieć wyższe prawdopodobieństwo, że osiągniemy zysk. Załóżmy, że przeprowadzamy 10 transakcji. Doświadczeni inwestorzy czekają na takie których prawdopodobieństwo sukcesu wyniesie np. 70%. Wtedy średnio na każde 10 transakcji 7 przyniesie zysk, zaś w 3 stracimy pieniądze.

Załóżmy dla uproszczenia, że zyski i straty w poszczególnych transakcjach będą takie same. W takim razie przeprowadzając wiele transakcji powinniśmy w długim terminie zarabiać pieniądze.

 

Ograniczenie ryzyka

Poruszymy obecnie kluczową kwestię. W każdej przeprowadzonej transakcji musimy kontrolować ryzyko. Najprostszym sposobem jest ograniczenie wielkości otwieranej pozycji, tak aby przy niekorzystnym rozwoju sytuacji stracić niewielką ilość kapitału przeznaczonego na grę na rynku. Maksymalna strata nie powinna przekraczać 3% stanu rachunku. Przy takim zabezpieczeniu dopiero długa seria strat mogłaby doprowadzić do utraty dużej części naszych środków...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/grac-rynkach-finansowych/?utm_source=Blog&utm_medium=wpis&utm_content=analiza%20spec%209.02.2017

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

Na S&P500 pułapka na byki, dolar nadal słaby. Podsumowanie tygodnia na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_2727922

S&P500 – Próba przełamania na trwałe styczniowego szczytu (2299 pkt.) nie powinna się udać. W efekcie możliwe są spadki do wsparcia w rejonie 2262-2263 pkt. Przełamanie tego wsparcia może wygenerować sygnał do przeceny w rejon 2228-2248 pkt. Po zakończeniu korekty możliwa jest kolejna fala wzrostów.

EUR/USD – W krótkim terminie oczekuję na spadki. Przełamanie wsparcia w rejonie 1.0720 USD otwiera drogę do przeceny w rejon 1.0655-1.0670 USD. Potem możliwe jest odbicie. Krytyczne wsparcie jest w okolicy 1.06 USD. Przebicie tego wsparcia może doprowadzić do poważniejszej przeceny i powroty na styczniowe minimum..

Złoto - W krótkim terminie oczekuję na lokalną spadkową korektę. Następnie możliwe są dalsze wzrosty. Silny opór jest w rejonie 1250 USD. W długim terminie, do jesieni możliwy jest powrót do dna z 2015 roku. Po jego obronie oczekuję na trwalsze wzrosty.

Ropa - Odbicie ze styczniowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. W dalszej perspektywie możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 50.75 USD ewentualnie do dna z połowy grudnia (49.75 USD). Po zakończeniu kilkutygodniowej korekty oczekuję na kolejną falę wzrostów. Celem będzie silny opór w rejonie 58-62 USD.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W poniedziałek doszło do spadku do poziomu 2263 pkt. Przełamane zostało wsparcie w rejonie 2277 pkt. Sytuacja techniczna uległa pogorszeniu. Potem doszło do niewielkiego odbicia. We wtorek i w czwartek rynek ponownie spadał. Próby przełamania poniedziałkowego dna się nie udały i nastąpiło spore odbicie. W piątek szczyt wypadł na poziomie 2293.75pkt., zamknięcie wysoko po 2291.50 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Kluczowe jest w tej chwili pytanie czy popyt będzie w stanie trwale pokonać opór w postaci styczniowego szczytu na poziomie 2299 pkt. W mojej ocenie to się nie powinno udać.  W rezultacie możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 2262-2263 pkt. Jest ryzyko, że to wsparcie zostanie przebite. Wtedy dojdzie do dalszych spadków. Kolejne wsparcia są w okolicy 2248 pkt. oraz 2228 pkt. Po ich obronie oczekuję na kontynuację długoterminowego trendu wzrostowego w ramach fali 5-tej (niebieska cyfra). To może zakończyć fale 3-cią (zielona cyfra), po korekcie oczekuję na dalsze wzrosty (patrz prognoza długoterminowa).

 

Perspektywa długoterminowa

Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Druga podwyżka stóp procentowych nastąpiła w połowie grudnia 2016 r., kolejna najprawdopodobniej w czerwcu 2017 r.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Będzie ona trwała przez kolejne miesiące (wykres 2) aż utworzy się z dna z czerwca 2016 roku duża piątka (1-2-3-4-5, zielone cyfry).

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

Potem czeka nas kilkutygodniowa korekta w ramach fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty – fala (5). Czas trwania wzrostów można byłoby określić na kolejne kilka miesięcy. Najprawdopodobniej do jesieni 2017 roku. Target szacuję na 2600 pkt.

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już wtedy 8 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali (3), którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1800 pkt. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

Rynek akcji w Niemczech

Ze styczniowego szczytu na poziomie 11891 pkt. rozpoczęła się realizacja zysków. We wtorek przebite zostało ważne wsparcie w rejonie 11670 pkt. Spadki dotarły do silnego i ważnego wsparcia w okolicy 11530 pkt. Potem nastąpiło odbicie do 11725 pkt. W porównaniu do kontraktów na indeks S&P500 piątkowe zamknięcie wypadło nisko na poziomie 11649 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

Wyjście na nowe długoterminowe maksimum okazało się pułapką. Nie sądzę aby bykom udało się pokonać styczniowy szczyt. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na kolejny atak na wsparcie w okolicy 11530 pkt. Przebicie tego wsparcia otwiera drogę do spadków do ważnego i silnego wsparcia w rejonie 11430 pkt. Po obronie wsparcia w dłuższej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów i nowe maksima.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20, WIG)

Ubiegły tydzień przyniósł niewielkie zmiany. Doszło do lokalnej korekty. Dno wypadło na poziomie 2051 pkt. We wtorek rozpoczęło się odbicie dotarło ono do 2091 pkt. W środę rynek zawrócił na południe...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2017-02-04-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_campaign=Pods.tyg%2005.02.2017&utm_medium=wpis

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

Możliwa lokalna korekta na S&P500, potem kolejny szczyt. Podsumowanie na rynkach finansowych i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_11620936

S&P500 – W kilkusesyjnej perspektywie możliwa jest lokalna korekta ze wsparciem w okolicy 2277 pkt. Potem oczekuję na kolejny szczyt. Target szacuję na 2320-2330 pkt. W dalszej perspektywie możliwa jest kolejna lokalna korekta.

EUR/USD – W krótkim terminie oczekuję na atak na czwartkowe minimum (1.0658 USD). Przebicie tego wsparcia otwiera drogę na silne i ważne wsparcie w rejonie 1.0580-1.0600 USD. Potem możliwa jest korekta. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny ruch w dół. Kolejne wsparcie jest w okolicy 1.0460 USD.

Złoto - W krótkim terminie oczekuję na dokończenie odbicia z piątkowego dna, potem możliwy jest jeszcze jeden dołek. Wsparcie jest w rejonie 1261-1271 USD. Następnie oczekuję na kolejną falę wzrostów. Mogłaby ona dotrzeć do oporu w okolicy 1240-1250 USD. W długim terminie, do jesieni możliwy jest powrót do dna z 2015 roku. Po jego obronie oczekuję na trwalsze wzrosty.

Ropa - Odbicie ze styczniowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. W dalszej perspektywie możliwy jest powrót do wsparcia w postaci dna z połowy grudnia (49.75 USD). Po zakończeniu kilkutygodniowej korekty oczekuję na kolejną falę wzrostów. Celem będzie silny opór w rejonie 58-62 USD.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W poniedziałek doszło do spadku do poziomu 2252 pkt. Próba przełamania ważnego wsparcia w rejonie 2260 pkt. nie udała się. Kolejne sesje przyniosły spore wzrosty. W czwartek rano osiągnięte zostało długoterminowe maksimum na poziomie 2299.25 pkt. Potem rozpoczęła się realizacja zysków. W piątek dno wypadło na poziomie 2287.25 pkt., zamknięcie po 2289.50 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

wyk1 - S&P500

Z listopadowego dna (2028 pkt.) do styczniowego szczytu na poziomie 2299.25 pkt. pojawiła się 3-falowa struktura (niebieska cyfra 3). Nie jest ona jeszcze zakończona gdyż z dna z 30 grudnia widoczna jest na razie trójfalowa struktura. W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję lokalnej korekty ze wsparciem w rejonie 2277 pkt. Potem powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów (target szacuję na 2320-32330 pkt.). Wtedy zakończy się 5-falowa struktura tworząca falę piątą niższego rzędu (czerwona cyfra 5). To zakończy falę 3-cią (niebieska cyfra 3).

W dalszej perspektywie możliwa jest dłuższa korekta (fala 4, niebieska cyfra 4). Po jej zakończeniu oczekuję kolejnej fali wzrostów i zakończenia fali trzeciej wyższego rzędu (zielona cyfra 3). Po korekcie w dalszej kilkumiesięcznej perspektywie możliwe będą kolejne szczyty (patrz prognoza długoterminowa).

 

Perspektywa długoterminowa

Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Druga podwyżka stóp procentowych nastąpiła w połowie grudnia 2016 r., kolejna najprawdopodobniej w czerwcu 2017 r.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Będzie ona trwała przez kolejne miesiące (wykres 2) aż utworzy się z dna z czerwca 2016 roku duża piątka (1-2-3-4-5, zielone cyfry).

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

wyk2 - S&P500 long

Potem czeka nas kilkutygodniowa korekta w ramach fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty – fala (5). Czas trwania wzrostów można byłoby określić na kolejne kilka miesięcy. Najprawdopodobniej do jesieni 2017 roku. Target szacuję na 2600 pkt.

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już wtedy 8 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali (3), którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1800 pkt. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

Rynek akcji w Niemczech

We ubiegłym tygodniu DAX ustanowił kolejne długoterminowe maksimum na poziomie 11891 pkt. Z czwartkowego maksimum rozpoczęła się realizacja zysków. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 11802 pkt. zamknięcie blisko dna po 11808 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

wyk3 - DAX

Poprzednia prognoza zakładała lokalną spadkową korektę. Zamiast niej rynek osiągnął nowe maksimum i będzie dalej rósł. Na szkoleniach mówię o tym, że gra na spadkowe korekty w trendzie wzrostowym jest bardzo ryzykowna, gdyż mały błąd może doprowadzić do strat a z nimi najczęściej nie potrafimy sobie poradzić. Co innego gdy gramy zgodnie z trendem. Nawet jeśli się pomylimy to wcześniej czy później otwarta pozycja przyniesie zyski.

Z grudniowego dna widoczna jest silna fala wzrostów (fala 3, niebieska cyfra). Nie jest ona jeszcze zakończona. Z dna z 17 stycznia widoczna jest na razie tylko trójfalowa struktura. W kilkusesyjnej perspektywie możliwa jest lokalna korekta. Wsparcie jest w rejonie 11750 pkt. i krytyczne na poziomie 11670 pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny szczyt. Target szacuję na 12 tys. pkt. To zakończy falę 3-cią (czerwona cyfra 3). Po korekcie oczekuję na kolejną falę wzrostową. Wtedy możliwe jest zakończenie wzrostów z grudniowego dna w ramach fali 3-ciej (niebieska cyfra 3).

W dalszej perspektywie można oczekiwać poważniejszej korekty. Wsparciem dla niej jest poziom 11430 pkt. Po jej zakończeniu oczekuję na atak na długoterminowy szczyt z 2015 roku na poziomie 12400 pkt.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20, WIG)

Ubiegły tydzień przyniósł nowe maksimum. W czwartek osiągnięty został szczyt na poziomie 2102 pkt., pod koniec sesji doszło do realizacji zysków. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 2065 pkt., zamknięcie po 2084 pkt. (wykres 4).

 

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4 - WIG20

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwa jest lokalna korekta. Może ona przyjąć postać konsolidacji. Wsparcie jest w rejonie 2030 pkt. Nie powinno dojść do jego testowania. W dalszej perspektywie oczekuje na kolejne maksimum. Z listopadowego dna może się wtedy pojawić 9-falowa struktura i rynek będzie gotowy do większej korekty.

WIG – ten indeks jest znacznie mocniejszy. Sytuacja w krótkim terminie jest podobna. Po kilkusesyjnej korekcie oczekuję na kolejny szczyt. Potem możliwa jest dłuższa korekta. W kilkumiesięcznej perspektywie możliwy jest powrót na szczyt z 2015 roku.

 

Eurodolar (EUR/USD)

Ze styczniowego dna na poziomie 1.0341 USD doszło do odbicia do 1.0774 USD. Od wtorku do środy trwała konsolidacja w przedziale 50 pipsów. W czwartek doszło do wybicia w dół. Dno wypadło na poziomie 1.0658 USD. Potem nastąpiło odbicie. W piątek o 14:30 pojawiły się dane z USA (PKB za IV kwartał, nieco gorsze od oczekiwań), to przełożyło się na odbicie...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2017-01-28-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_campaign=Pods.tyg%2028.01.2017&utm_medium=wpis

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Wkrótce szczyty cen na rynku ropy

slawomir.debowski

ropaf1

W kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję wzrostów. W połowie roku możliwe jest osiągnięcie szczytu. Target szacuję nawet na rejon 65-70 USD. To powinno zakończyć kilkunastomiesięczne odbicie z dna z 2016 roku na poziomie 26 USD. W dalszej wielomiesięcznej perspektywie oczekuję spadków. W 2018 roku możliwy jest powrót w okolice dna z 2016 roku.

Sytuacja w długim terminie

Z dna z 2016 roku na poziomie 26 USD doszło do silnego wzrostu do pułapu 51.60 USD. W ciągu kilku miesięcy kurs ropy wzrósł o blisko 100%. Nic dziwnego, że doszło potem do wielomiesięcznej korekty. W połowie listopada rozpoczęła się fala wzrostów, która doprowadziła do ustanowienia nowego szczytu na poziomie 54.48 USD. Z grudniowego szczytu rozpoczęła się kilkutygodniowa korekta. Ważne wsparcie znajduje się w rejonie 49.80 USD. Po jego obronie oczekuję na kolejną falę wzrostów, która może dotrzeć do silnej bariery w okolicy 58-62 USD. Po kolejnej kilkutygodniowej korekcie czeka nas jeszcze jedna fala wzrostów. Target można byłoby szacować na 65-70 USD. To może zakończyć kilkunastomiesięczne odbicie o strukturze A-B-C (wykres 1).

Wykres 1. Kontrakty CFD na ropę w długim terminie (świece tygodniowe)

 wyk1

W dalszej perspektywie oczekuję spadków. Silny długoterminowy sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 49.80 USD. Może on oznaczać możliwość powrotu w okolice długoterminowego dołka w rejonie 26 USD. To może nastąpić w 2018 roku.

Średni termin

Przejdźmy do średniego terminu. Kluczowy jest układ spadków ze szczytu z czerwca 2016 roku do dna z listopada 2016 roku. Widoczna jest nieregularna korekta (a-b-c). Być może znacznie wyżej położony dołek fali (c) wynikał z oczekiwań inwestorów co do grudniowego szczytu państw OPEC na którym spodziewano się ograniczenia wydobycia ropy.

Z punktu widzenia teorii fal Elliotta ważne jest to, że z listopadowego dna do grudniowego szczytu pojawiła się 5-falowa struktura, która tworzy falę (1)...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/srednioterminowy-scenariusz-ropy/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_content=Analiza%20ropa%2024.01.2017

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci