Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego Globtrex.com NEWS

Janet Yellen wzmacnia dolara i przecenia akcje. Podsumowanie tygodnia na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

walutyanaliza31

W piątek kontrakty na indeks S&P500 przekroczyły krytyczne wsparcie w rejonie 2168 pkt. Rynek znajduje się w korekcie wzrostów z czerwcowego dna (1982 pkt.). Ważne wsparcie znajduje się w rejonie 2120-2134 pkt. Po jego obronie oczekuję na dalsze kilkutygodniowe wzrosty. Krytyczne wsparcie jest na poziomie 2100 pkt.   

Na eurodolarze doszło do przekroczenia ważnego wsparcia w rejonie 1.12 USD. Na początku tygodnia powinniśmy się przekonać czy jest to pułapka czy też czeka nas dalsze umocnienie dolara.

W krótkim terminie złoty może skorygować swoje wcześniejsze umocnienie. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie kurs dolara może spaść do wsparcia w rejonie 3.65PLN. Po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia oczekuję na wejście w długoterminowy trend osłabiania złotego.

W kilkutygodniowej perspektywie  oczekuję na powrót cen złota na tegoroczny szczyt. Po nieudanej próbie przełamania oporu możliwa jest realizację zysków i  powrót do wsparcia w rejonie 1308 USD.

Na ropie oczekuję na wzrosty i atak na sierpniowe maksimum (48.93 USD). Silna bariera znajduje się w rejonie 49.50-51.60 USD. Po nieudanej próbie przełamania tej bariery oczekuję na wielosesyjną realizację zysków.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – Do piątku kontrakty na indeks S&P500 znajdowały się w konsolidacji w rejonie 2168-2191 pkt. O godzinie 16-tej po wystąpieniu Janet Yellen na sympozjum  w Jackson Hole doszło do spadków. Najważniejsze okazało się zdanie w świetle dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy i naszych perspektyw aktywności gospodarczej i inflacji, wierzę, że podstawy do wzrostu stopy funduszy federalnych umocniły się w ostatnich miesiącach„.

Kontrakty na indeks spadły poniżej krytycznego wsparcia na poziomie 2168 pkt. Dno wypadło na poziomie 2158 pkt. Po godzinie 20-tej doszło do odbicia, zamknięcie na poziomie 2167 pkt. Analogiczne wsparcie zostało przekroczone również na wykresie indeksu DJIA. Spadek poniżej poziomu 2168 pkt. wygenerował sygnał do korekty wzrostów z czerwcowego dna na poziomie 1982 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Spadkowa korekta może potrwać wiele sesji. Wsparcie znajduje się w rejonie 2120-2134 pkt. Bardzo ważna będzie struktura i dynamika spadków. Po obronie wsparcia oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę wzrostów (patrz perspektywa długoterminowa).

Scenariusz alternatywny zakłada (wykres 1, czerwona linia), że przekroczenie szczytu z 2015 roku jest pułapką. Do jego realizacji konieczne jest przełamanie wsparcia w rejonie 2100 pkt.

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce, co widać po marcowym i czerwcowym posiedzeniu FED, gdy nastąpiło złagodzenie ścieżki podnoszenia stóp procentowych w 2016 roku.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w sierpniu na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów). Wkroczyliśmy w falę czwartą. Ważne i silne wsparcia znajdują się w rejonie 2120-2134 pkt. Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

 

Po obronie tych wsparć oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę wzrostową.  Cała 5-falowa struktura może się pojawić do listopada br.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

 

Rynek akcji w Niemczech

W poniedziałek doszło do spadku do 10419 pkt., szybko doszło do powrotu powyżej ważnego wsparcia w rejonie 10500 pkt. Kolejne sesje nie przyniosły przełamania tego ważnego wsparcia. Piątkowe dno wypadło na poziomie 10459 pkt., zamknięcie po 10527 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

Pogorszenie sytuacji na giełdach w USA może się przełożyć na przełamanie wsparcia w rejonie 10500 pkt. Wtedy otwiera się droga do spadków do wsparcia w okolicy 10100 pkt. Po obronie wsparcia w dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są wzrosty...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-08-27-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg.%2027.08

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Wall Street - Większa korekta czy może dalej w górę?

slawomir.debowski

wall_street1

 

Od kilku tygodni rynek akcji w USA nie ma siły do dalszych wzrostów. Z drugiej strony podaż nie jest w stanie doprowadzić  do przełamania ważnego wsparcia w rejonie 2168 pkt. Krytyczne wsparcie dla scenariusza wzrostowego znajduje się na poziomie 2100 pkt. Zakładam, że w przypadku przełamania wsparcia w rejonie 2168 pkt. kontrakty na indeks S&P500 wybronią się w rejonie 2120-2134 pkt. Do wyborów prezydenckich można jeszcze oczekiwać jeszcze jednej kilkutygodniowej fali wzrostów. Target szacuję na 2300 pkt. Potem jest duże ryzyko wejścia w wielomiesięczny okres silnych spadków. Nie zapominajmy o tym, że trend wzrostowy trwa już 7 lat.

 

S&P500 – na razie trójfalowa struktura

Z dna z lutego doszło do silnej fali wzrostów. Indeks S&P500 zyskał aż 300 punktów. Potem przez dwa miesiące rynek znajdował się w spadkowej dosyć płytkiej korekcie zakończonej gwałtowną przeceną po ogłoszeniu wyników referendum w Wielkiej Brytanii. Z czerwcowego dna rozpoczęła się kolejna fala wzrostów, która  doprowadziła do przekroczenia szczytu z 2015 roku (2134 pkt.) o blisko 60 punktów. Nowe maksimum wypadło na poziomie 2191 pkt.

Przeanalizujmy strukturę wzrostów z czerwcowego dna (1982 pkt.). W ciągu 2 miesięcy kontrakty na indeks S&P500 wzrosły o 209 punktów do 2191 pkt. Od połowy sierpnia trwa realizacja zysków, która przyjmuje na razie postać nudnej konsolidacji. Na razie nie ma sygnału zakończenia wzrostów w ramach fali trzeciej , pojawi się on po przełamaniu wsparcia w rejonie 2168 pkt. W przeciwnym wypadku rynek może dalej rosnąć  (wykres 1).

Niestety jest ryzyko, że wsparcie 2168 pkt. zostanie przełamane. Wtedy wchodzimy w korektę wzrostów z czerwcowego dna. Może to być fala czwarta. Krytyczne wsparcie wyznacza szczyt fali pierwszej. Korpusy świec znajdują się na poziomie 2100 pkt. Spadki poniżej poziomu 2100 punktów oznaczałoby załamanie się scenariusza wzrostowego.

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

wyk1

 

Załóżmy, że fala trzecia uległa zakończeniu na poziomie 2191 pkt. i wkroczymy w falę czwartą, która zatrzyma się powyżej poziomu 2100 pkt. Na przykład niech jej dno wypadnie w rejonie 2120-2134 pkt. Fala 4-ta mogłaby się zakończyć we wrześniu.

Do wyborów prezydenckich w listopadzie rynek może wykonać jeszcze jeden kilkutygodniowy ruch w górę w ramach fali 5-tej. Z uwagi na fakt, że fala 3-cia jest krótsza od fali 1-szej, to dostajemy ograniczenie na target fali 5-tej. Nie może być on wyższy niż pułap 2329-2343 pkt. (wykres 2).

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

wyk2

 

Po pojawieniu się dużej 5-falowej struktury z tegorocznego dna rynek będzie gotowy do korekty wielomiesięcznej fali wzrostów...

 

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ ANALIZY: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/usa-wieksza-korekta-dalej-gore/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Analiza%20spec.%2025.08.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

Wymęczone wzrosty na giełdach w USA, silny wzrost cen ropy. Podsumowanie tygodnia i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_3387801

W ubiegłym tygodniu doszło do niewielkich wzrostów na giełdzie w USA. W ciągu kilku sesji oczekuję dalszych wzrostów, możliwe jest przekroczenie przez kontrakty na indeks S&P500 psychologicznego oporu w rejonie 2200 pkt.

Sądzę, że na wykresie eurodolara w ciągu kilku sesji dojdzie do przebicia oporu w rejonie 1.1220 USD. Otworzy to drogę do oporu w rejonie 1.1420-1.1450 USD.

W krótkim terminie złoty może skorygować swoje wcześniejsze umocnienie. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie kurs dolara może spaść do wsparcia w rejonie 3.65-3.70 PLN.

W kilkutygodniowej perspektywie  oczekuję na powrót cen złota na tegoroczny szczyt. Po nieudanej próbie przełamania oporu oczekuję na realizację zysków, możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 1308 USD.

Na ropie oczekuję na dokończenie odbicia z sierpniowego dna, które ma dużą dynamikę. Krytyczny opór dla spadkowego scenariusza znajduje się w rejonie 45.95 USD.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W poniedziałek doszło do wzrostu do nowego długoterminowego szczytu na poziomie 2183 pkt. (poprzedni był na poziomie 2178 pkt.). Potem nastąpiła niewielka korekta do poziomu 2168 pkt. Ze środowego dna doszło do wzrostu do kolejnego szczytu na poziomie 2185 pkt. W piątek nastąpiło niewielkie cofnięcie do 2176 pkt., zamknięcie po 2181 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

W mojej ocenie na sesji w dniu 2-go sierpnia zakończyła się korekcyjna fala 4-ta i wkroczyliśmy w falę 5-tą. Może ona potrwać wiele sesji i doprowadzić do przekroczenia psychologicznego oporu na poziomie 2200 pkt.

Scenariusz alternatywny zakłada (wykres 1, czerwona linia), że przekroczenie szczytu z 2015 roku jest pułapką. Do jego realizacji konieczne jest przełamanie wsparcia w rejonie 2100 pkt. W obecnej sytuacji technicznej wydaje się to mało prawdopodobne.

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce, co widać po marcowym i czerwcowym posiedzeniu FED, gdy nastąpiło złagodzenie ścieżki podnoszenia stóp procentowych w 2016 roku.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Może mieć ona zasięg porównywalny z długością fali (1), która wyniosła 300 punktów. Oznaczałoby to wzrosty w rejon 2300 pkt. Potem czeka nas kilkutygodniowa fala czwarta (4). Po jej zakończeniu oczekuję na falę piątą (5). Może się ona pojawić  do października br.

Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej, którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do przełamania ważnego oporu w rejonie 10500 pkt. Nowe kilkumiesięczne maksimum wypadło na poziomie 10739 pkt. W piątek mieliśmy niewielkie cofnięcie, zamknięcie wypadło na poziomie 10701 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

W kilkusesyjnej perspektywie możliwe są raczej niewielkie wzrosty. Silny opór jest w rejonie 10900-11000 pkt. W dalszej perspektywie oczekuje na realizacje zysków. Wsparcie jest w okolicy 10500 pkt.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych wzrostów. Na początku piątkowej sesji osiągnięte zostało maksimum na poziomie 2170 pkt. W ciągu dnia nastąpiła realizacja zysków, zamknięcie po 1858 pkt. (wykres 4).

 

Wykres 4. Indeks WIG20 w układzie tygodniowym (od 2010 roku)

 wyk4 - WIG20

Z sierpniowego dna widoczna jest kolejna silna fala wzrostów. Możliwe, że w okolicy silnej bariery w rejonie  1860 pkt. dojdzie do lokalnej korekty (wsparcie znajduje się w okolicy 1825 pkt.). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na wzrosty w rejon tegoroczego szczytu na poziomie 2000 pkt.

 

Eurodolar (EUR/USD)

W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostów. W piątek po gorszych danych z USA (sprzedaż detaliczna) doszło do wzrostu do 1.1221 USD. Szybko pojawiła się podaż, zamknięcie nisko po 1.1161 USD (wykres 5).

 

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5 - EURUSD

Z lipcowego dna pojawiła się na razie fala 1-sza. Bardzo silna bariera znajduje się w okolicy 1.1220 USD. Na razie 2-krotne próby jej przełamania nie udały się. Sądzę, że w kilkusesyjnej perspektywie (przy okazji kolejnych słabych danych z USA) to się uda. Trwałe przebicie tej otwiera drogę do wzrostów do długoterminowego oporu w rejonie 1.1400-1.1450 USD. W dalszej perspektywie oczekuję ataku na tegoroczny szczyt (1.1615 USD) i być może nawet na 1.18 USD.

W dłuższej kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję na zakończenie kilkunastomiesięcznej płaskiej korekty z dna z marca 2015 roku. Pierwszy sygnał sprzedaży pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 1.1615 USD i kolejny gdy przebity zostanie poziom 1.11 USD. W długim terminie oczekuję na zakończenie ponad rocznej korekty. Skutkować to będzie dalszymi spadkami do parytetu (1.00 USD) i niżej do 0.95 USD.  

 

Złoty (USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN)

USD/PLN – W ubiegłym tygodniu złoty się umocnił. Przełamane zostało kolejne wsparcie w rejonie 3.83 PLN. W piątek kurs dolara na krótko spadł do 3.7996 PLN, potem doszło do odbicia, zamknięcie po 3.8285 PLN (wykres 6).

W krótkim terminie oczekuję na niewielkie korekcyjne odbicie. Potem po przełamaniu wsparcia w rejonie 3.80 PLN otworzy się droga do przeceny do 3.70 PLN i nieco niżej  do 3.65 PLN.

W długiej kilkumiesięcznej perspektywie po przesileniu na eurodolarze gdy wejdzie on w kolejną kilkumiesięczną falę spadków oczekuję osłabienia złotego. Po przełamaniu oporu w okolicy 3.90 PLN i 3.98 PLN otworzy się droga na tegoroczne maksimum (4.15 PLN). W długoterminowej perspektywie oczekuję wzrostów w rejon 4.50 PLN.

 

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk6 - USDPLN

EUR/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych spadków. W piątek osiągnięte zostało dno na poziomie 4.2561 PLN (dno z poprzedniego tygodnia 4.2654 PLN zostało pogłębione o 1 grosz), zamknięcie po 4.2730 PLN. Silne wsparcie znajduje się w okolicy 4-22-4.24 PLN. Próba przełamania tego wsparcia nie powinna się udać. W dalszej wielomiesięcznej perspektywie oczekuję na kolejny ruch w górę. Możliwy jest udany atak na kluczowy opór w rejonie 4.53-4.59 PLN (wykres 7)...

 

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-08-13-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg.%2013.08.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Wzrost czy spadek? Prognoza długoterminowa dla dolara i eurodolara

slawomir.debowski

dolar_euro_355956155

 

Sytuacja techniczna na indeksie dolara wskazuje, że kolejna podwyżka stóp procentowych może nastąpić w grudniu 2016 roku. W długiej kilkumiesięcznej perspektywie dolar powinien odzyskać siły. W dalszej perspektywie (2017 rok) oczekuję na kolejną falę wzrostów na indeksie dolara i na spadki na eurodolarze, target szacuję na 0.95 USD. W tych warunkach złoty może się osłabiać. Dodatkowo mogą się pojawić czynniki fundamentalne (słabsze dane z polskiej gospodarki).

 

Wieloletni trend wzrostowy na dolarze

Popatrzmy na długoterminowy wykres indeksu dolara. Od marca 2015 roku trwa konsolidacja. Jest to średnioterminowa korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym, a ściślej fala czwarta (wykres 1). Odbicie z majowego dna przyjęło postać jedynie korekcyjnej trójki.  W średnim terminie (kilka tygodni) kurs dolara może spaść na tegoroczne dno i je na jakiś czas pogłębić. Jednak w dalszej perspektywie oczekuję na powrót powyżej 93.20. Będzie to sygnał zakończenia kilkunastomiesięcznej fali czwartej.

 

Wykres 1. Indeks dolara w długim terminie (świece tygodniowe)

wyk1 indeks dolara

 

Może to nastąpić w tym roku. W 2017 roku możemy zobaczyć kolejną wielomiesięczną falę wzrostów. Co oczywiście będzie miało kapitalne znaczenie dla wszystkich par walutowych z dolarem (plus sytuacja fundamentalna danej waluty, na przykład funt brytyjski czy polski złoty).

 

EURODOLAR

Przejdźmy do sytuacji na najpopularniejszej parze walutowej jaką jest eurodolar. Z dna z marca 2015 roku trwa już 17 miesięczna korekta w ramach fali czwartej. Analogia do sytuacji długoterminowej na wykresie indeksu dolara (wykres 1) jest oczywista. Kilkunastomiesięczna płaska fala czwarta (A-B-C) nie uległa jeszcze zakończeniu. W kilkutygodniowej perspektywie możliwy atak na tegoroczny szczyt (1.1615 USD). Zniesienie fali 3-ciej z poziomu 1.40 USD do 1.0460 USD wypada na poziomie 1.18 USD....

(...)

 

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ ANALIZY: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/dlugoterminowa-prognoza-dolara-eurusd-3/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Analiza%20dolar%2011.08.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

 

 

Silne dane z rynku pracy w USA, giełdy w górę. Podsumowanie tygodnia i prognozy dla rynków

slawomir.debowski

Analiza32

 

W ubiegłym tygodniu mogła zakończyć się blisko 3-tygodniowa korekta. W ciągu kilku sesji oczekuję dalszych wzrostów, możliwe przekroczenie psychologicznego oporu w rejonie 2200 pkt.

Mocne dane z rynku pracy w USA wzmocniły dolara. Na wykresie eurodolara doszło do sporej przeceny. Sądzę, że w ciągu kilku sesji dojdzie do przebicia oporu w rejonie 1.1120 USD. W dalszej perspektywie możliwe jest przełamanie bariery w rejonie 1.1220 USD. Otworzy to drogę do oporu w rejonie 1.1420-1.1450 USD.

W krótkim terminie złoty może skorygować swoje wcześniejsze umocnienie. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie kurs dolara może spaść do wsparcia w rejonie 3.65-3.70 PLN.

W krótkim terminie oczekuję na powrót cen złota na tegoroczny szczyt. Po nieudanej próbie przełamania oporu oczekuję na powrót do wsparcia w rejonie 1308 USD.

Na ropie możliwe jest korekcyjne odbicie (zasięg do 44 USD). W dalszej perspektywie możliwe jest pogłębienie sierpniowego dna.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W poniedziałek w nocy doszło do nieudanej próby wybicia w górę z 2-tygodniowej fazy konsolidacji, co doprowadziło z kolei we wtorek do nieudanej próby wybicia w dół. Z poziomu 2142 pkt. rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. W piątek wyrównany został szczyt z poniedziałku na poziomie 2178 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Z wtorkowego dna widoczna jest mała 5-falowa struktura. W mojej ocenie na sesji w dniu 2-go sierpnia zakończyła się korekcyjna fala 4-ta i wkroczyliśmy w falę 5-tą. Może ona potrwać wiele sesji i doprowadzić do przebicia psychologicznego oporu na poziomie 2200 pkt.

Scenariusz alternatywny zakłada (wykres 1, czerwona linia), że przekroczenie szczytu z 2015 roku jest pułapką. Do jego realizacji konieczne jest przełamanie wsparcia w rejonie 2100 pkt. W obecnej sytuacji technicznej wydaje się to bardzo prawdopodobne.

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce, co widać po marcowym i czerwcowym posiedzeniu FED, gdy nastąpiło złagodzenie ścieżki podnoszenia stóp procentowych w 2016 roku.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Może mieć ona zasięg porównywalny z długością fali (1), która wyniosła 300 punktów. Oznaczałoby to wzrosty w rejon 2300 pkt. Potem czeka nas kilkutygodniowa fala czwarta (4). Po jej zakończeniu oczekuję na falę piątą (5). Może się ona pojawić  do października br.

Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej, którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

Rynek akcji w Niemczech

Poniedziałkowa próba przełamania silnej bariery w rejonie 10500 pkt. skończyła się przeceną o zasięgu blisko 400 punktów. Po osiągnięciu wsparcia w rejonie 10100 pkt. rozpoczęło się odrabianie strat. Piątkowy szczyt wypadł na poziomie 10371 pkt. [W czwartek osiągnięte zostało kilkutygodniowe maksimum na poziomie 10377 pkt. Potem nastąpiła niewielka, zamknięcie nieznacznie niżej (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

W kilkusesyjnej perspektywie możliwy ponowny atak na opór w rejonie 10500 pkt. Trwałe przełamanie tej bariery wygeneruje sygnał do wzrostów w rejon 10900-11000 pkt.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

We wtorek poznaliśmy szczegóły kolejnej wersji ustawy o kredytach we frankach. Banki zareagowały silnymi wzrostami, indeks WIG20 osiągnął szczyt na poziomie 1819 pkt. Piątkowe maksimum wypadło na poziomie 1829pkt., zamknięcie po 1825 pkt. (wykres 4).

 

Wykres 4. Indeks WIG20 w układzie tygodniowym (od 2010 roku)

 wyk4 - WIG20

Z czerwcowego dna pojawiła się 5-falowa struktura. Potem zobaczyliśmy tylko korekcyjne spadki. W ciągu najbliższych sesji może dojść do ataku na barierę w rejonie 1860 pkt. Trwałe przełamanie tej bariery otwiera drogę na tegoroczny szczyt na poziomie 2000 pkt.

 

Eurodolar (EUR/USD)

We wtorek osiągnięty został szczyt na poziomie 1.1234 USD. Próba przełamania silnej bariery w rejonie 1.1220 USD nie udała się. Rozpoczęła się realizacja zysków. W czwartek osiągnięte zostało dno na poziomie 1.1115 USD, potem doszło do odbicia. W piątek pojawiły się znacznie lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy w USA. To przełożyło się na gwałtowny spadek do 1.1046 USD. Po godzinie 16-tej nastąpiło odbicie, zamknięcie po 1.1087 USD (wykres 5).

 

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5 - EURUSD

W ubiegłym tygodniu doszło do sporej korekty. Na razie ma ona postać spadkowej trójki. Przebicie oporu w rejonie 1.1120 USD wygeneruje sygnał do powrotu na silną barierę w okolicy 1.1220 USD. Jej trwałe przebicie otwiera drogę do wzrostów do długoterminowego oporu w rejonie 1.1400-1.1450 USD. W dalszej perspektywie oczekuję ataku na tegoroczny szczyt (1.1615 USD) i być może nawet na 1.18 USD.

W dłuższej kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję na zakończenie kilkunastomiesięcznej płaskiej korekty z dna z marca 2015 roku. Pierwszy sygnał sprzedaży pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 1.1615 USD i kolejny gdy przebity zostanie poziom 1.11 USD. W długim terminie oczekuję na zakończenie ponad rocznej korekty. Skutkować to będzie dalszymi spadkami do parytetu (1.00 USD) i niżej do 0.95 USD.  

 

Złoty (USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN)

USD/PLN – W ubiegłym tygodniu złoty się umocnił. Przełamane zostało wsparcie w rejonie 3.90 PLN. Kurs dolara spadł do 3.8370 PLN. W środę rozpoczęło się odbicie, w piątek dotarło ono do 3.8734 PLN, zamknięcie po 3.8602 PLN (wykres 6).

W krótkim terminie oczekuję na niewielkie korekcyjne odbicie. Potem po przełamaniu wsparcia w rejonie 3.83 PLN otworzy się droga do przeceny do 3.70 PLN i nieco niżej  do 3.65 PLN.

W długiej kilkumiesięcznej perspektywie po przesileniu na eurodolarze gdy wejdzie on w kolejną kilkumiesięczną falę spadków oczekuję osłabienia złotego. Po przełamaniu oporu w okolicy 3.90 PLN i 3.98 PLN otworzy się droga na tegoroczne maksimum (4.15 PLN). W długoterminowej perspektywie oczekuję wzrostów w rejon 4.50 PLN.

 

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk6 - USDPLN

EUR/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do trwałego przełamania wsparcia w rejonie 4.36 PLN. W piątek osiągnięte zostało dno na poziomie 4.2654 PLN, zamknięcie po 4.2797 PLN.

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-08-06-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg.%206.08.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci