Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego Globtrex.com NEWS

S&P500 - możliwy powrót do wsparcia w rejonie 2100 pkt., silny dolar. Podsumowanie tygodnia i prognozy

slawomir.debowski

1

 

S&P500 – W krótkiej perspektywie oczekuję na test kluczowego wsparcia w rejonie 2100-2108 pkt. Po jego obronie możliwe jest odbicie. Silny i ważny opór jest w rejonie 2130-2138 pkt. Przebicie tej bariery otwiera drogę do powrotu do oporu w okolicy 2156-2168 pkt.

EUR/USD – Na początku tygodnia możliwa jest obrona wsparcia w okolicy 1.0950-1.0970 USD. To może doprowadzić do odbicia w okolice 1.1070 USD. W dalszej perspektywie ryzyko spadków w rejon 1.08 USD.

Złoto - W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Silny opór jest w okolicy 1266-1270 USD. W dalszej perspektywie możliwe są spadki. Wsparcie jest w okolicy 1205-1215 USD.

Ropa - W krótkim terminie oczekuję na dokończenie kilkusesyjnej konsolidacji. Przełamanie wsparcia w rejonie 48.80 USD wygeneruje sygnał do większej przeceny. W przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty.  

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Przełamanie zostało wsparcie w rejonie 2130-2138 pkt. W czwartek osiągnięte zostało dno na poziomie 2108 pkt. Po czym doszło do odbicia. W piątek dotarło ono do pułapu 2143 pkt. Po godzinie 16-tej rynek ruszył w dół. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 2126.50 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk2-sp500-long

Z czwartkowego dna pojawiła się tylko korekcyjna wzrostowa trójka. W krótkim terminie możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 2100-2108 pkt. Po obronie wsparcia można liczyć na odbicie. Trwalsza poprawa sytuacji nastąpi po przebiciu oporu w rejonie 2130-2138 pkt. Wtedy możliwy jest powrót do bariery w okolicy 2156-2168 pkt. W przeciwnym wypadku grozi nam kolejny test wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Gdyby doszło do przełamania kluczowego wsparcia w rejonie 2100 pkt., to grożą nam spadki do poziomu 1800 pkt. (wykres 1, czerwona linia).

 

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Podwyżka stóp procentowych jest możliwa na grudniowym posiedzeniu FED.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk1-sp500

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w połowie sierpnia na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów).

Obecnie możemy znajdować się w fali czwartej, albo już rozpoczęła się fala piąta, która może potrwać do listopada br.

Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

 

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Czwartkowe minimum osiągnięte zostało na poziomie 10339 pkt. Potem nastąpiło odbicie. W piątek dzienny szczyt wypadł na poziomie 10608 pkt., zamknięcie wysoko po 10589 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3-dax

W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na spadki w ramach wielosesyjnej konsolidacji. W dłuższej perspektywie gdy będzie realizowany optymistyczny scenariusz w USA (powrót S&P500 do oporu w okolicy 2156-2168 pkt.) na rynku niemieckim DAX mógłby zaatakować opór w okolicy 10800 pkt.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Przebite zostało ważne wsparcie w rejonie 1735 pkt...

 

Przeczytaj całość: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-10-16-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_content=Analiza%2017.10.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

 

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

Długoterminowa prognoza dla funta. Funt może spaść do 1.05 USD

slawomir.debowski

funt_365564231

Po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie Brexit-u doszło do silnej przeceny funta. Lipcowy dołek wypadł na poziomie 1.29 USD. Przez kolejne dwa miesiące trwała konsolidacja, w październiku doszło do wybicia w dół. W ostatni piątek kurs funta spadł do poziomu 1.1824 USD. Struktura spadków ze szczytu z lipca 2014 roku wskazuje, że jest bardzo prawdopodobne, że w 2017 roku kurs funta może spaść nawet do dna z 1985 roku na poziomie 1.05 USD. W dalszej perspektywie po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia oczekuję na trwalsze wzrosty.

 

Słabszy dolar to przeważnie wyższe ceny złota

 

Na początku spójrzmy na wykres funta za ostatnie 50 lat. Po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie Brexitu doszło do silnych spadków. przełamane zostało długoterminowe wsparcie w okolicy 1.41 USD. Kolejne miesiące potwierdziły siłę trendu spadkowego (wykres 1). We wczesnych godzinach nocnych 7 października doszło do silnego spadku do poziomu 1.1824 USD. Przecena trwała kilka minut i wielu komentatorów wskazuje, że mogło to być wynikiem mniejszej płynności. W ciągu kilku godzin kurs funta odbił do 1.2475 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.2280 USD.

 

W długim wielomiesięcznym terminie jest poważne ryzyko, że kurs funta może spaść do dna z lutego 1985 roku, wypadło ono na poziomie 1.0520 USD. Próba przełamania tego kluczowego wsparcia (w odwodzie mamy jeszcze parytet) nie powinna się udać (wykres 1).

 

Wykres 1. Funt w relacji do dolara w okresie ostatnich 50 lat

 wyk-1

 

Przejdźmy teraz do krótszej perspektywy. Ze szczytu z lipca 2014 roku na poziomie 1.72 USD widoczna jest silna fala spadków. Ma ona strukturę 3-falową. Tak silny trend powinien wykształcić 5 falowy układ z targetem w rejonie dna z 1985 roku (wykres 2). Odwrócenie dotychczasowego trendu spadkowego może się dokonać na przykład po pojawieniu się formacji podwójnego dna. Tak było w 1985 roku. Potem w ciągu zaledwie 3 tygodni kurs funta wzrósł aż o 17% z 1.0545 USD do 1.2375 USD.

 

Wykres 2. Funt w długim terminie (20 lat)

 wyk2

 

Popatrzmy dokładniej na strukturę spadków ze szczytu z lipca 2014 roku. Możliwe, że w ciągu najbliższych dni dojdzie do powrotu do dna z 7 października na poziomie 1.1824 USD i że próba jego przełamania sie nie uda. W dalszej perspektywie możliwa byłaby większa nawet kilkumiesięczna fala wzrostów. Byłaby to fala czwarta...

 

Przeczytaj całość: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/funt-moze-spasc-do-1-05-usd/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_content=Analiza%2011.10.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

FED nie zaskoczył, słabszy dolar, giełdy w górę. Podsumowanie tygodnia na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

analiza25973753

 

S&P500 – W krótkiej perspektywie oczekuję na zakończenie spadkowej korekty, która nie powinna zejść poniżej 2144 pkt. (w przeciwnym wypadku grozi nam zejście w rejon 2100-2123 pkt.). Potem możliwe jest przełamanie bariery w rejonie 2168 pkt., co otworzy drogę na tegoroczny szczyt na poziomie 2191 pkt.

EUR/USD – W krótkim terminie oczekuję na zakończenie płaskiej korekty w rejonie 1.1194-1.1255 USD. Potem możliwe jest przełamanie bariery w okolicy 1.1255-1.1280 USD. Otworzy się droga do wzrostów w rejon 1.1340-1.1370 USD.

Złoto - W długiej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na przekroczenie tegorocznego szczytu (1377 USD). Silny opór jest w rejonie 1380-1480 USD. Potem możliwa jest kilkumiesięczna spadkowa korekta.

Ropa - W krótkim terminie możliwe są spadki do wsparcia w rejonie 43.00-43.15 USD. Potem oczekuję na odbicie. Gdyby w dalszej perspektywie doszło do przełamania wsparcia, to skutkować to może spadkami na sierpniowe minimum.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – Do środy kontrakty pozostawały w fazie konsolidacji. Zgodnie z oczekiwaniami FED pozostawił stopy procentowe bez zmian. Po decyzji FED rynek ruszył w górę. W czwartek osiągnięte zostało maksimum na poziomie 2172 pkt. Pod koniec sesji rozpoczęła się realizacja zysków. Piątkowe minimum wypadło na poziomie na poziomie 2156 pkt., zamknięcie po 2158 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1-sp500

W krótkim terminie oczekuję na dokończenie spadkowej korekty z czwartkowego szczytu. Wsparcie w rejonie 2144 pkt. powinno zostać obronione (ewentualnie spadkowa korekta zatrzyma się już na wsparciu w okolicy 2156 pkt.). W dalszej perspektywie oczekuję na przełamanie oporu w rejonie 2168 pkt. co powinno otworzyć drogę do tegorocznego szczytu. Po jego przełamaniu oczekuję na kolejne kilka tygodni wzrostów.

W przeciwnym wypadku gdyby doszło do przełamania kluczowego wsparcia w rejonie 2100 pkt., to grożą nam spadki do poziomu 1800 pkt. (wykres 1, czerwona linia).

Sytuacja na kontraktach na indeks Nasdaq wygląda znacznie lepiej. W czwartek kontrakty osiągnęły nowe tegoroczne maksimum. Z wrześniowego dna oczekuję na pojawienie się kilkutygodniowej fali wzrostów z nowymi szczytami. Dopiero gdy z tegorocznego dna pojawi się 5-falowy układ rynek będzie gotowy na długoterminowe przesilenie.

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Podwyżka stóp procentowych jest możliwa na grudniowym posiedzeniu FED.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2-sp500-long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w połowie sierpnia na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów).

Obecnie możemy znajdować się w fali czwartej, albo już rozpoczęła się fala piąta, która może potrwać do listopada br.

Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

 

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do silnych wzrostów. W czwartek osiągnięte zostało maksimum na poziomie 10696 pkt. Potem nastąpiła realizacja zysków. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 10596 pkt., zamknięcie po 10609 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3-dax

W tym tygodniu oczekuję ataku na opór w rejonie 10800 pkt. Potem mozliwa jest lokalna korekta. Po jej zakończeniu możliwe są wzrosty. Kolejna bariera znajduje się w okolicy 11200-11400 pkt.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

Podobnie jak na innych rynkach akcji, indeks WIG20 rósł osiągając w czwartek szczyt na poziomie 1776 pkt. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 1748 pkt., zamknięcie po 1762 pkt. (wykres 4).

 

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4-wig20

Od wielu sesji trwa odbicie w lekko rosnącym kanale. Na wykresie kontraktów na WIG20 silny i ważny opór w rejonie 1750 pkt. został nieznacznie przekroczony. W kilkusesyjnej perspektywie jest ryzyko wybicia w dół Wtedy otwiera się droga do wsparcie w rejonie 1664-1680 pkt. Po obronie wsparcia można oczekiwać na trwalsze odbicie.

 

Eurodolar (EUR/USD)

W środę FED pozostawił stopy bez zmian. Dolar osłabił się. Na wykresie EUR/USD doszło do wzrostów. W czwartek osiągnięte zostało maksimum na poziomie 1.1257 USD. Po nieudanej próbie przełamania bariery w okolicy 1.1255 doszło do spadku do 1.1194 USD. Z piątkowego dna rozpoczęło się odrabianie strat. Zamknięcie wypadło na poziomie 1.1230 USD (wykres 5).

 

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5-eurusd

W krótkim terminie oczekuję na lokalną spadkową płaską korektę typu (a-b-c). Oznacza to, że próba przełamania oporu w rejonie 1.1255 USD nie uda się, potem zobaczymy powrót w okolice 1.12 USD. W dalszej perspektywie oczekuję na przełamanie bariery w rejonie 1.1255-1.1280 USD. To otworzy drogę do wzrostów na silny opór w okolicy 1.1340-1.1370 USD.

Przełamanie tej bariery wygeneruje sygnał do wzrostów na opór w rejonie 1.1450 USD oraz na tegoroczne maksimum 1.1615 USD. Po nieudanej próbie trwałego przełamania tej bariery oczekuję na zakończenie kilkunastomiesięcznej płaskiej korekty z dna z marca 2015 roku. Pierwszy sygnał sprzedaży pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 1.1615 USD i kolejny gdy przebity zostanie poziom 1.11 USD. W długim terminie oczekuję na zakończenie ponad rocznej korekty. Skutkować to będzie dalszymi spadkami do parytetu (1.00 USD) i niżej do 0.95 USD.  

 

Złoty (USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN)

USD/PLN – Po decyzji FED dolar się osłabił. Kurs dolara względem złotego spadł do 3.7993 PLN. Z czwartkowego dna doszło do odbicia do 3.84 PLN, zamknięcie wypadło na poziomie 3.8299 PLN (wykres 6).

W krótkim terminie możliwa jest lokalna korekta, potem oczekuję na przełamanie wsparcia w rejonie 3.80 PLN. To otwiera drogę na wsparcie w okolicy 3.77 PLN. Przebicie tego wsparcia generuje sygnał do spadków do wsparcia na poziomie 3.72 PLN ewentualnie do 3.68 PLN.

Próba trwałego przełamania tych długoterminowych wsparć nie powinna się udać. Rynki przez jakiś czas mogą być nieracjonalne (w sensie krótkoterminowej spekulacji), jednak w dłuższej perspektywie powinien zwyciężyć „zdrowy rozsądek” (wątłe fundamenty polskiego budżetu, podkopane zaufanie inwestorów zagranicznych oraz ogromne ryzyko kolejnego kryzysu w USA). W długiej kilkumiesięcznej perspektywie po przesileniu na eurodolarze gdy wejdzie on w kolejną kilkumiesięczną falę spadków oczekuję osłabienia złotego. Po przełamaniu oporu w okolicy 3.98 PLN otworzy się droga na tegoroczne maksimum (4.15 PLN). W długoterminowej perspektywie oczekuję wzrostów w rejon 4.50 PLN.

 

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk6-usdpln

EUR/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 4.2737 PLN, w ciągu dnia nastąpiło silne odbicie do 4.3080 PLN,  zamknięcie po 4.3011 PLN. W kilkutygodniowym terminie kurs może spaść. Możliwe, że wrócimy do wsparcia w rejonie 4.24 PLN. Po nieudanej próbie przełamania tego ważnego wsparcia oczekuję na kolejny atak na silny opór w rejonie 4.36-4.40 PLN. W dalszej kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję na przełamanie tej bariery. Wtedy możliwy jest atak na kluczowy opór w rejonie 4.53-4.59 PLN (wykres 7).

 

Wykres 7. Kurs euro w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk7-eurpln

CHF/PLN – W ubiegłym tygodniu kurs franka rósł. Piątkowe maksimum wypadło na poziomie 3.9574 PLN, zamknięcie po 3.9498 PLN. W kilkutygodniowej perspektywie możliwe jest umocnienie złotego. W mojej ocenie próba przełamania na trwałe długoterminowego wsparcia w rejonie 3.80-2.82 PLN nie powinna się udać.

W długiej wielomiesięcznej perspektywie oczekuję na osłabienie złotego. Pierwszy opór jest w okolicy 4.01 PLN, kolejny na 4.10 PLN.

 

Ropa

W ubiegłym tygodniu kurs ropy rósł osiągając wielosesyjny szczyt na poziomie 46.55 USD. W piątek nastąpił silny spadek...

 

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-09-24-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Przed wrześniową decyzją FED. Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych i prognozy

slawomir.debowski

SP_500_index_6

 

S&P500 – W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na atak na opór w postaci poniedziałkowego szczytu (2156 pkt.). W mojej ocenie FED pozostawi stopy bez zmian, jednak to może nie wystarczyć do pokonania oporu w rejonie 2191 pkt. W efekcie może to doprowadzić nawet do powrotu do krytycznego wsparcia w rejonie 2100pkt. Po jego obronie oczekuję na kolejną falę wzrostów.

EUR/USD – Na początku tygodnia możliwy spadek do wsparcia w rejonie 1.1130 USD. Oczekuję na obronę wsparcia. Potem po środowej decyzji FED możliwy jest silny ruch w górę. Przebicie bariery w okolicy 1.12 USD otwiera drogę do wzrostów do 1.1340-1.1360 USD.

Złoto - W długiej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na przekroczenie tegorocznego szczytu (1377 USD). Silny opór jest w rejonie 1380-1480 USD. Potem możliwa jest kilkumiesięczna spadkowa korekta.

Ropa - W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Bariera w okolicy 44.90 USD jest w mojej ocenie daleko poza zasięgiem popytu.  Potem oczekuję na przełamanie wsparcia w okolicy 42.76-43.16 USD, to otworzy drogę do spadków na sierpniowe minimum.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W poniedziałek rano kontrakty spadły do krytycznego średnioterminowego wsparcia w rejonie 2100 pkt. W ciągu dnia doszło do silnego odbicia do 2156 pkt. Kolejne dni przyniosły realizację zysków. W czwartek osiągnięte zostało dno na poziomie 2108 pkt. Potem rozpoczęło się odbicie, dzienne maksimum wypadło na poziomie 2145 pkt. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 2123 pkt., zamknięcie po 2133 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1-sp500

Kontrakty weszły co najmniej w korektę wzrostów z czerwcowego dna. Może to być fala czwarta. Niepokojąca była dynamika spadków do poziomu 2101 pkt. Na razie jednak popyt wyszedł obronną ręką. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy jest atak na poniedziałkowy szczyt (2156 pkt.). Zakładam, że w najbliższą środę FED nie odważy się podnieść stóp procentowych. Próba trwałego przełamania szczytu z poniedziałku (2156 pkt.) może się nie udać. W efekcie w dłuższej perspektywie możliwy jest powrót na wrześniowe minimum. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów i nowe szczyty.

W przeciwnym wypadku gdyby doszło do przełamania kluczowego wsparcia w rejonie 2100 pkt., to grożą nam spadki do poziomu 1800 pkt. (wykres 1, czerwona linia).

Sytuacja na kontraktach na indeks Nasdaq wygląda znacznie lepiej. W czwartek kontrakty przebiły szczyt z poniedziałku i dotarły do oporów w postaci szczytów z sierpnia i września. Jeśli nawet nie uda się ich pokonać i dojdzie do powrotu na dno z 12 września, to będzie to tylko końcowy element korekty w postaci fali czwartej. W dalszej perspektywie oczekuję na kilkutygodniową falę wzrostów. Dopiero gdy z tegorocznego dna pojawi się 5-falowy układ rynek będzie gotowy na długoterminowe przesilenie.

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Ostatnie dane (z rynku pracy i odczyty indeksów ISM) są słabsze, co powinno przekreślać szanse na podwyżkę stóp procentowych w dniu 21 września.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2-sp500-long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w połowie sierpnia na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów).

Obecnie możemy znajdować się w fali czwartej. Ważne i silne wsparcia znajdują się w rejonie 2120-2134 pkt. Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

 

Po obronie tych wsparć oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę wzrostową.  Cała 5-falowa struktura może się pojawić do listopada br.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

 

Rynek akcji w Niemczech

W końcówce tygodnia doszło do pogorszenia sytuacji technicznej. Przebite zostało wsparcie w rejonie 10400-10500 pkt. Kilkutygodniowe minimum wypadło na poziomie 10251 pkt., piątkowe zamknięcie na poziomie 10285 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3-dax

Rynek akcji w Niemczech podąża własną drogą. Przełamanie wsparcia w rejonie 10400-10500 pkt. otwiera drogę do spadków do wsparcia w okolicy 10100 pkt. Po obronie wsparcia w dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są wzrosty.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W poniedziałek doszło do przełamania wsparcia w rejonie 1750 pkt. Kilkumiesięczne minimum wypadło na poziomie 1711 pkt. Kolejne sesje przyniosły odreagowanie. Lokalne maksimum wypadło w czwartek na poziomie 1746 pkt., potem doszło do realizacji zysków. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 1734 pkt. i takie było zamknięcie (wykres 4).

 

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4-wig20

Po nieudanej próbie przełamania oporu w rejonie 1750 pkt., w wielosesyjnej oczekuję na dalsze spadki. Wsparcie znajduje się w rejonie 1664-1680 pkt. Po obronie wsparcia można oczekiwać na trwalsze odbicie. Pod warunkiem, że nie dojdzie do załamania na giełdach w USA.

 

Eurodolar (EUR/USD)

Do piątku kurs pozostawał w fazie konsolidacji w rejonie 1.1215-1.1255 USD. Czwartkowa próba wybicia w górę po słabszych danych o sprzedaży detalicznej z USA doprowadziła do wzrostu do 1.1283 USD. Szybko jednak doszło do spadków....

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-09-17-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg.%2017.09.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

W co inwestować? Sytuacja na dolarze i długoterminowa prognoza dla złota

slawomir.debowski

6

Sytuacja techniczna na wykresie cen złota wskazuje, że w perspektywie kilku tygodni z długoterminowego dna na poziomie 1045 USD możemy zobaczyć 5-falową strukturę. Zasięg maksymalnie do 1483 USD. Potem oczekuję na wielomiesięczną korektę. W dłuższej perspektywie możliwy byłby kolejny wielomiesięczny okres wzrostów. Możliwy jest atak na silną długoterminową barierę w rejonie 1570  USD. To może nastąpić w 2018 roku.

 

Słabszy dolar to przeważnie wyższe ceny złota

 

Zanim przejdziemy do analizy sytuacji na złocie popatrzmy na długoterminowy wykres indeksu dolara. Od marca 2015 roku trwa konsolidacja. Jest to średnioterminowa korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym, a ściślej fala czwarta (wykres 1). Odbicie z dna z maja br. przyjęło postać jedynie korekcyjnej trójki.  W średnim terminie (kilka tygodni) kurs dolara może spaść na tegoroczne dno i je na jakiś czas pogłębić. Jednak w dalszej perspektywie oczekuję na powrót powyżej 93.20. Będzie to sygnał zakończenia kilkunastomiesięcznej fali czwartej.

 

Wykres 1. Indeks dolara w długim terminie (świece tygodniowe)

 wyk-1

Może to nastąpić w tym roku. W 2017 roku możemy zobaczyć kolejną wielomiesięczną falę wzrostów. Co oczywiście będzie miało kapitalne znaczenie dla wszystkich par walutowych z dolarem jak i dla wielu towarów w tym dla złota. Widzieliśmy w ostatni wtorek silną reakcję na osłabienie dolara gdy złoto przebiło ważny opór w rejonie 1330 USD.

 

Złoto

 

Przejdźmy do długoterminowej sytuacji na wykresie cen złota. Spadki ze szczytu z 2011 roku trwały 4 lata i przyjęły układ 5-falowy, co źle wróży w długim terminie. Po długiej powiedzmy 2-3 letniej korekcie możliwy byłby jeszcze jeden kilkuletni ruch w dół...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/dlugoterminowa-prognoza-zlota-2/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Analiza%20z%C5%82oto%208.09.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk Globtrex.com NEWS

www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci