Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego Globtrex.com NEWS

Złoto zawiodło w tym roku, ale w 2017 zabłyśnie

slawomir.debowski

zlotogold2

 

W pierwszej połowie 2016 roku na złocie mieliśmy silne wzrosty. W lipcu rozpoczęły się spadki. Z technicznego punktu widzenia ceny złota mogą spaść do długoterminowego dna z listopada 2015 roku. Sądzę, że próba trwałego przełamania tego wsparcia się nie uda i pojawią się silne sygnały kupna. Oczekuję, że możliwy będzie powrót na szczyt z 2016 roku, co oznaczałoby wzrost cen złota o 30%. Byłaby to ładna średnio a nawet długoterminowa okazja na rynku. 

 

Silny dolar i spadki cen złota

 

Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie dlaczego w tak „niepewnych czasach” ceny złota spadają. Wydaje się, że dobrym przykładem jest cofnięcie się o kilka lat wstecz gdy system finansowy w USA stanął na skraju przepaści.W 2008 roku rynki akcji znajdowały się w silnej bessie. W marcu 2008 roku złoto osiągnęło długoterminowe maksimum na poziomie 1034 dolarów za uncję. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że w dobie kryzysu złoto może dalej rosnąć. Był to błąd. W marcu 2008 roku doszło do długoterminowego przesilenia i zakończył się blisko 8-letni trend osłabiania się dolara. W ciągu zaledwie pół roku nastąpiło ogromne umocnienie dolara, co musiało wpłynąć na wycenę złota  i wielu instrumentów nominowanych w dolarach.

 

Za ten błąd niektóre fundusze zapłaciły dużą cenę gdy decydowały się zabezpieczyć pozycje długie w akcjach długimi pozycjami na złocie. Szkolna regułka, że złoto rośnie gdy akcje spadają i na odwrót w tym przypadku nie zadziałała. Zabezpieczenie pozycji można było osiągnąć tylko na pozycjach krótkich w stosunku do posiadanych aktywów (np. portfel WIG20 na długo i kontrakty FW20 na krótko – to zawsze działa). Na jesieni 2008 roku silnie spadały ceny akcji i złoto (silny dolar). Od szczytu z 2008 roku w ciągu zaledwie 7 miesięcy złoto zostało przecenione aż o 34%.

 

Daleki jestem od tego aby każdy silny wzrost dolara przekładać na spadki cen złota i odwrotnie. Na przykład w pierwszej połowie 2013 roku złoto silnie taniało, lecz nie miało to związku z dolarem. Rynki finansowe są zbyt złożonym układem na które działa wiele zmiennych. Przy czym waga tych czynników ulega zmianie w czasie. Fundamentalnie wcale nie jest łatwo wyjaśnić i przewidzieć ruchy cen złota czy innego instrumentu.

 

Popatrzmy tylko na jeden czynnik mający wpływ na wycenę złota, na długoterminowy wykres indeksu dolara (wykres 1). Wybrałem go z tego względu, że w 2017 roku może dojść do zakończenia silnej kilkuletniej fali wzrostów (FALI 3), z kolei złoto może przetestować bardzo ważne długoterminowe wsparcie w postaci dna z 2015 roku.

 

Od marca 2015 roku na indeksie dolara trwa konsolidacja. Jest to średnioterminowa korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym, a ściślej fala czwarta. Wzrosty z majowego dna nieznacznie przekroczyły szczyt z 2015 roku. W krótkim terminie możliwa jest lokalna korekta, co dobrze jest widoczne na głównej parze walutowej zwłaszcza po wczorajszym gorącym poniedziałku. Po zakończeniu korekty oczekuję na dalsze wzrosty indeksu dolara.

 

Wykres 1. Indeks dolara w długim terminie (świece tygodniowe)

 wykr1

 

Z dna z 2011 roku widoczna będzie duża 5-falowa struktura tworząca silną kilkuletnią FALĘ 3. W drugiej połowie 2017 roku mogłaby ona ulec zakończeniu. Oczywiście jest to tylko prognoza, która musi zostać potwierdzona przez późniejsze sygnały sprzedaży (najpierw krótkoterminowe, potem średnioterminowe). Gdy dojdzie już do średnioterminowego przesilenia można oczekiwać spadkowej FALI 4, która mogłaby potrwać około 2 lat. To powinno mocno oddziaływać na ceny złota. W dalszej perspektywie możliwa jest kolejna fala umocnienia dolara (FALA 5).

 

Złoto – możliwy powrót na dno z 2015 roku

 

Popatrzmy na długoterminowy wykres kontraktów na złoto. Z historycznego szczytu z 2011 roku doszło do kilkuletniej fali spadków. Do dna z listopada 2015 roku na poziomie 1047 dolarów ceny złota straciły blisko 50%. Potem przez blisko pół roku ceny złota rosły osiągając szczyt na poziomie 1377 USD. W lipcu rozpoczęły się spadki. Przed wyborami w USA wiele się mówiło o tym, że w przypadku wygranej D. Trumpa dojdzie do wzrostu cen złota. Okazał się on krótkotrwały ledwie kilkugodzinny potem doszło do silnych spadków. Po przełamaniu kluczowego wsparcia w rejonie 1205-1212 USD złoto pozostaje słabe nawet w relacji do eurodolara, które...

 

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/2016-zloto-zawiodlo-2017-zablysnie/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_content=Analiza%20z%C5%82oto%2006.12.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

S&P500: krytyczny poziom 2237 pkt., ropa: silne wzrosty. Podsumowanie tygodnia i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_637260341

 

S&P500 – krytyczny poziom 2237 pkt., silne wzrosty ropy

S&P500 – W krótkim terminie oczekuję na korekcyjne odbicie. Potem możliwy jest kolejny ruch w dół. Najprawdopodobniej znajdujemy się w lokalnej korekcie i po jej zakończeniu oczekuję powrotu na ostatnio szczyt….

EUR/USD – Ze szczytu z 9 listopada (1.13 USD) do dna z 24 listopada (1.0519 USD) pojawiła sie silna fala spadków. W krótkim kilkusesyjnym terminie oczekuję na kontynuację korekcyjnego odbicia. Silny opór jest w rejonie 1.0800-1.0816 USD. W dłuższej perspektywie oczekuję spadków.

Złoty - W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na umocnienia krajowej waluty, po tym jak w piątek agencja S&P pozytywnie zaskoczyła pozostawiając rating bez zmian, ale podwyższając perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną.

Złoto - W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na korekcyjne odbicie. Silny opór znajduje się w rejonie 1205-1215 USD. Po nieudanej próbie przebicia oporu oczekuję w długim terminie spadków. W 2017 roku możliwy jest powrót do dna z 2015 roku. Po jego obronie oczekuję na trwalsze wzrosty.

Ropa - W długim terminie możliwe wzrosty. target szacuję na 61.60 USD.

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W środę nie udała się próba przełamania oporu w postaci szczytu z 25 listopada na poziomie 2211 pkt. Po osiągnięciu nowego maksimum na poziomie 2213 pkt. doszło do spadków. W piątek rano dno wypadło na poziomie 2184.5 pkt. Po południu nastąpiło odbicie do 2197 pkt. Próba przebicia oporu w okolicy 2194 pkt. nie udała się, zamknięcie po 2190.75 pkt. (wykres 1).

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1-sp500

Scenariusz pesymistyczny - z dna z 9 listopada na poziomie 2028 pkt. do tegorocznego szczytu mogła się pojawić wzrostowa piątka, która w pesymistycznym scenariuszu mogłaby zakończyć Falę 5 (wykres 1, czerwone oznaczenia). W takim układzie należałoby się spodziewać dużej przeceny. Kluczowe wsparcia znajdują się w rejonie 2168 pkt. oraz 2138 pkt. Po ich przełamaniu otwiera się droga do spadków i przełamania wsparcia w okolicy 2100 pkt. To z kolei mogłoby doprowadzić do przeceny do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

Scenariusz optymistyczny - spadki z ostatniego szczytu mogą się okazać krótką kilkusesyjną korektą i zakończyć powyżej 2138 pkt. ewentualnie 2168 pkt. W dalszej perspektywie możliwy byłby kolejny szczyt. Przebicie poziomu 2237 pkt. spowoduje że z listopadowego dna widoczna będzie trójfalowa struktura, która powinna się potem przekształcić w układ 5-falowy a po drugie należałoby wtedy zmienić scenariusz na bardziej optymistyczny zakładający wzrosty przez kolejne miesiące (patrz prognoza długoterminowa).

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Podwyżka stóp procentowych jest możliwa na grudniowym posiedzeniu FED.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w połowie sierpnia na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów).

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2-sp500-long

W listopadzie do szczytu na poziomie 2213 pkt. pojawiła się fala piąta. Zasięg fali piątej wyniósł 185 pkt. i był o 24 punktów mniejszy od zasięgu fali trzeciej. Równość obu fal wypada na poziomie 2237 pkt. Większe wzrosty doprowadzą do sytuacji w której fala trzecia byłaby najkrótsza. Tak nie może być. W takim razie należy przygotować sie na dłuższy okres wzrostów (np. do jesieni 2017 roku) ze znacznie  wyższymi targetami (wykres 2, zielone oznaczenia podfal (3) i (5)).

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

W scenariuszu optymistycznym (wzrosty do jesieni 2017 roku) sygnały sprzedaży pojawią się na znacznie wyższych poziomach.

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. W piątek przekroczone zostało wsparcie w rejonie 10480 pkt. Poranne minimum wypadło na poziomie 10402 pkt. Po godzinie 10-tej doszło do sporego odbicia do 10543 pkt., zamknięcie po 10528 pkt. (wykres 3).

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3-dax

Odbicie z piątkowego dna może być korekcyjne. Po jego zakończeniu możliwy jest kolejny ruch w dół. W dalszej perspektywie gdy okaże się, że spadki na giełdach w USA są korekcyjne możliwy jest atak na silną barierę w rejonie 10740-10800 pkt. Trwałe przełamanie tej bariery może otworzyć drogę do wzrostów w rejon 11430 pkt.

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

Początek tygodnia przyniósł odbicie. W środę indeks WIG20 osiągnął lokalne maksimum na poziomie 1809 pkt., potem rynek ruszył w dół. W piątek dno wypadło na poziomie 1778 pkt., zamknięcie blisko dna po 1784 pkt. (wykres 4).

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4-wig20

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy jest test wsparcia w okolicy 1755 pkt. W mojej ocenie wsparcie może zostać obronione. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejna falę wzrostów. Możliwy jest powrót do oporu w rejonie 1830 pkt.

 

Eurodolar (EUR/USD)

Z dna z 24 listopada na poziomie 1.0519 USD doszło do odbicia do 1.0686 USD. Ubiegły tydzień przyniósł konsolidację. Pomimo lepszych danych z USA (PKB, indeks nastrojów, raport ADP z rynku pracy) nie doszło do dalszego umocnienia dolara (spadku eurodolara). W piątek w nocy kurs eurodolara wzrósł do 1.0690 USD. O godzinie 14:30 pojawiły się mieszane dane z rynku pracy w USA (znacznie niższe bezrobocie, i niższa liczba miejsc pracy w gospodarce). Kurs eurodolara spadł do 1.0625 USD, potem nastąpiło odbicie do 1.0680 USD, zamknięcie po 1.0678 USD (wykres 5).

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5-eurusd

Odbicie z listopadowego dna trwa już ponad tydzień. Do decyzji FED w dniu 14 grudnia mamy jeszcze półtora tygodnia. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dojdzie do kontynuacji odbicia z listopadowego dna. Zniesienie spadków ze szczytu z 9 listopada (1.13 USD) o 38% wypada na poziomie 1.0818 USD. Nieznacznie niżej znajduje się silny opór w rejonie 1.08 USD. Możliwe, że przed decyzją FED eurodolar dotrze do tej bariery. W dalszej perspektywie oczekuję ruchu w dół. Odbicie z listopadowego dna może przyjąć formę korekty płaskiej (a-b-c).

W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na atak na długoterminowe dołki z lat 2015-2016. Wyznaczają one wsparcia w rejonie 1.0460-1.0520 USD. Przełamanie tych wsparć otwiera drogę do spadków do parytetu (1.00 USD) i niżej na 0.97 USD. To może zakończyć silną kilkuletnią falę trzecią. Potem oczekuję na 2-3 lata odbicia (słaby dolar).

Złoty (USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN)

Ostatnie kilka sesji przyniosło wyraźne osłabienie złotego (do dolara i do euro). Inwestorzy zakładali spore ryzyko obniżenia ratingu Polski przez agencję S&P. Argumenty były silne: obniżenie wieku emerytalnego oraz dalszy spadek tempa wzrostu PKB w III kwartale i spadek inwestycji.

Rating nie został zmieniony, zaś perspektywa ratingu została podniesiona z negatywnej na stabilną, co jest sporym zaskoczeniem. Według agencji tempo wzrostu PKB w 2016 roku spowolni do 3.0% (w mojej ocenie jest to nierealna prognoza, musielibyśmy mieć silny czwarty kwartał a na to się nie zanosi), zaś w kolejnym roku ma wzrosnąć do 3.3% (zobaczymy…). Agencja zwraca również uwagę na poprawę ściągalności podatków.

USD/PLN – Ostatni tydzień przyniósł dalsze osłabienie złotego. W piątek kurs dolara względem złotego osiągnął nowe długoterminowe maksimum na poziomie 4.2257 PLN, po godzinie 14-tej rozpoczęła się niewielka realizacja zysków, zamknięcie po 4.2040 PLN (wykres 6).

W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na spadki. Wsparcie w postaci korpusów świec dziennych szczytu ze stycznia 2016 roku znajduje się w rejonie 4.13 PLN. Zaś 38% zniesienia fali wzrostowej z dna z 9-go listopada wypada w okolicy 4.0770 PLN.

Kombinacja silnego dolara i słabych fundamentów polskiej gospodarki przełoży się na dalsze długoterminowe wzrosty kursu dolara względem złotego. W 2017 roku możliwy jest target na poziomie 5.00 PLN.

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk6-usdpln

EUR/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostów. W piątek osiągnięty został kilkumiesięczny szczyt na poziomie 4.4960 PLN, zamknięcie wypadło na poziomie 4.4836 PLN. Z październikowego dna do grudniowego szczytu widoczna jest klarowna 5-falowa struktura. Silny długoterminowy opór znajduje się w okolicy 4.48 PLN. Próba jego przełamania już teraz nie powinna sie udać. W efekcie możliwa jest dłuższa wielosesyjna a nawet kilkutygodniowa korekta (wykres 7). Zniesienie 2-miesięcznej fali wzrostów o 38% wypada w rejonie 4.40 PLN. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na przełamanie bariery w okolicy 4.48 PLN (wykres 7). W 2017 roku możliwe są wzrosty nawet do 5.00 PLN.

Wykres 7. Kurs euro w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk7-eurpln

CHF/PLN – W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych wzrostów. W piątek osiągnięty został kilkumiesięczny szczyt na poziomie 4.1813 PLN, w ciągu dnia nastąpiła realizacja zysków. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 4.1596 PLN. W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na spadki franka. Wsparcie znajduje się w rejonie 4.10 PLN, kolejne jest w okolicy 4.07 USD. W mojej opinii nie ma co marzyć o spadku poniżej 4.00 PLN. Po zakończeniu korekty w długim wielomiesięcznym terminie oczekuję na dalsze wzrosty kursu franka będą one najprawdopodobniej złagodzone przez wzrost kursu USD/CHF (osłabienie franka względem dolara).

Ropa

W środę państwa OPEC osiągnęły pierwszy raz od 8 lat porozumienie w sprawie zamrożenia limitów wydobycia. Doprowadziło to do silnego wzrostu. W czwartek osiągnięty został szczyt na poziomie 51.93 USD. Pod koniec dnia nastąpiła realizacja zysków. W piątek kurs kontraktów na ropę spadł do poziomu 50.19 USD, potem nastąpiło odbicie do 51.72 USD, zamknięcie po 51.69 USD (wykres 8).

Wykres 8. Kurs kontraktów na ropę w perspektywie długoterminowej

 wyk8-ropa

Z wtorkowego dna na poziomie 44.82 USD do czwartkowego szczytu (51.93 USD) mogła się pojawić wzrostowa trójka zaś piątkowe spadki to mogła być fala czwarta. Na początku tygodnia możliwy jest kolejny atak na silną barierę w rejonie 51.70-51.90 USD w ramach fali piątej. Próba trwałego przełamania tej silnej bariery może okazać się pułapką zwłaszcza, że z wtorkowego dna kurs ropy wzrósł już o 16%. W efekcie możliwa jest potem lokalna kilkusesyjna korekta. Wsparcie jest w rejonie 48.80 USD. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na wzrosty. Target można szacować na silny opór z połowy 2015 roku w okolicy 61.60 USD...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-12-03-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_campaign=Pods.tyg.%204.12.2016&utm_medium=wpis

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

Co czeka dolara i złotego w dłuższej perspektywie? W 2017 roku dolar i euro po 5 zł

slawomir.debowski

dolar_zloty_euro_505888354

 

Sytuacja techniczna na indeksie dolara wskazuje, że w perspektywie kolejnych miesięcy możliwe jest dalsze umocnienie dolara względem koszyka walut. Kurs dolara do złotego osiągnął szczyt na poziomie 4.21 PLN. W 2017 roku za dolara możemy zapłacić nawet 5.00 PLN.

Złoty jest i pozostanie słaby również z uwagi na fatalne fundamenty polskiej gospodarki. Trwa wyprzedaż polskich obligacji, co wpływa na wzrost ich rentowności. Kolejne emisje obligacji będą o wiele kosztowniejsze niż te z 2016 roku. Niepewność polityczna oraz zamieszanie w sprawie podatków przyczyniły się do zmniejszenia skali inwestycji polskiego jak i zagranicznego kapitału, które są podstawą rozwoju gospodarki. Wcześniej wprowadzony został kosztowny program 500 plus. W ubiegłym tygodniu obniżony został wiek emerytalny, co dodatkowo zwiększy deficyt ZUS (obecnie wynosi on około 50 mld PLN) o kolejne 10 mld PLN.

Na koniec trzeba brać pod uwagę możliwość kryzysu w gospodarce światowej, co dodatkowo zmniejszy tempo wzrostu PKB w Polsce a być może nawet PKB spadnie.

 

Wieloletni trend wzrostowy na dolarze

Popatrzmy na długoterminowy wykres indeksu dolara. Od marca 2015 roku trwa konsolidacja. Jest to średnioterminowa korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym, a ściślej fala czwarta (wykres 1). Wzrosty z majowego dna nieznacznie przekroczyły szczyt z 2015 roku. W krótkim terminie możliwa jest lokalna korekta. Po jej zakończeniu oczekuję na dalsze wzrosty.

 

Wykres 1. Indeks dolara w długim terminie (świece tygodniowe)

wykr1

 

Z dna z 2011 roku widoczna będzie duża 5-falowa struktura tworząca silną kilkuletnią FALĘ 3. W drugiej połowie 2017 roku mogłaby ona ulec zakończeniu. Oczywiście jest to tylko prognoza, która musi zostać potwierdzona przez późniejsze sygnały sprzedaży (najpierw krótkoterminowe, potem średnioterminowe). Gdy dojdzie już do średnioterminowego przesilenia można oczekiwać spadkowej FALI 4, która mogłaby potrwać około 2 lat. Po niej możliwa jest kolejna fala umocnienia dolara (FALA 5).

 

Wyprzedaż polskich obligacji

Ze szczytu z 2008 roku do dna z przełomu 2014-2015 widoczna jest duża spadkowa 5-falowa struktura na wykresie rentowności 10-letnich polskich obligacji. W 2015 roku doszło do silnej fali wzrostów. Potem doszło do blisko rocznej konsolidacji. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się kolejna silna fala wzrostów. Niestety skala wzrostów wskazuje, że przez kolejne miesiące rentowność będzie rosła. Na razie osiągnęła poziom 3.75%. W 2017 rentowność może osiągnąć pułap 4.7% (wykres 2).

Wzrost rentowności oznacza spadek cen obligacji co jest wynikiem słabych fundamentów polskiej gospodarki jak i odpływu inwestorów zachodnich z rynków rozwijających się.

 

Wykres 2. Długoterminowy wykres rentowności 10-letnich polskich obligacji

 

wykr2

 

W porównaniu do średniej rentowności z okresu konsolidacji od połowy 2015 roku do sierpnia 2016 roku oznaczałoby to wzrost o blisko 50%. Dla budżetu jest to zła informacja. Oznacza ona, że koszt obsługi kolejnych emitowanych obligacji będzie wyższy o blisko 50%.

 

Fundamenty polskiej gospodarki

 

Pierwszym niepokojącym sygnałem polityki obecnego rządu były próby sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego na co zwracały uwagę agencje ratingowe. W III kwartale tempo wzrostu PKB spadło z 3.1% do 2.5%. Ekonomiści oczekiwali odczytu na poziomie 2.9%. Na spadek tempa wzrostu PKB miał głównie wpływ spadek inwestycji oraz zatory z wykorzystaniem środków z UE. Jeśli idzie o polskie przedsiębiorstwa, to obawiają się one zmian w podatkach oraz niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej.

W ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował obniżenie wieku emerytalnego do 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety). Z ekonomicznego punktu widzenia jest to czysty absurd. Na całym świecie wydłuża się okres aktywności zawodowej, co jest wynikiem wydłużania się średniego czasu życia. Tylko w Polsce poszliśmy w odwrotnym kierunku...

 

 

CZYTAJ CIĄG DALSZY: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/dlugoterminowa-prognoza-dolara-zlotego-2017-dolar-euro-5-pln/?utm_source=news.globtrex.com&utm_medium=artyku%C5%82&utm_content=Analiza%20specjalna%20z%C5%82oty%20dolar%2024.11.2016

 

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

 

 

Nadal silny dolar, S&P500 w konsolidacji. Tydzień na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

podsumowanie_inwestycje5

S&P500 – W krótkiej perspektywie możliwa jest konsolidacja w rejonie 2127-2138 pkt. Przebicie oporu w rejonie 2138 pkt. otwiera drogę do powrotu do oporu w okolicy 2156-2168 pkt. W przeciwnym wypadku gdyby doszło do przełamania wsparcia w rejonie 2127 pkt. możliwy jest spadek do 2117 pkt. i niżej do 2100-2108 pkt.

EUR/USD – W ciągu kilku sesji oczekuję spadków do wsparcia w okolicy 1.08 USD. Po obronie wsparcia możliwe jest korekcyjne odbicie. Opór znajduje się w okolicy 1.0970 USD. W dalszej perspektywie ryzyko spadków w rejon 1.0460-1.0520 USD.

Złoto - Odbicie z piątkowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. W dalszej perspektywie oczekuję na spadki w rejon październikowego dna. Po  jego przełamaniu możliwe są spadki do wsparcia w okolicy 1205-1215 USD.

Ropa - Odbicie z piątkowego dna powinno byc korekcyjne. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę spadków. Kluczowe wsparcie jest w okolicy 48.80 USD. Przełamanie wsparcia wygeneruje sygnał do większej przeceny. W przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty. 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu. W czwartek nie udała się próba przebicia oporu w rejonie 2138 pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2144.25 pkt. Potem doszło do spadków. W piątek z kolei nie udała się próba przebicia wsparcia w okolicy 2127 pkt. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2123.75 pkt. Po godzinie 16-tej nastąpiło odbicie, zamknięcie wypadło wysoko na poziomie 2136.0 pkt. (wykres 1).

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1-sp500

W krótkim terminie możliwa jest konsolidacja w rejonie 2127-2138 pkt. Przełamanie bariery w okolicy 2138 pkt. otwiera drogę do silnego oporu w rejonie 2156-2168 pkt. Przełamanie wsparcia w rejonie 2127 pkt. może skutkować spadkami do wsparcia w okolicy 2117 pkt. i niżej do 2100-2108 pkt. Sądzę, że próba przełamana tego wsparcia się nie uda i dojdzie do trwalszego odbicia.

Gdyby doszło do przełamania kluczowego wsparcia w rejonie 2100 pkt., to grożą nam spadki do poziomu 1800 pkt. (wykres 1, czerwona linia).

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Podwyżka stóp procentowych jest możliwa na grudniowym posiedzeniu FED.

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2-sp500-long

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w połowie sierpnia na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów).

Obecnie możemy znajdować się w fali czwartej, albo już rozpoczęła się fala piąta, która może potrwać do listopada br.

Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostów. Rynek niemiecki był mocny. Czwartkowe maksimum osiągnięte zostało na poziomie 10742 pkt. Po nieudanej próbie rozbicia oporu w rejonie 10740 pkt. nastąpiło cofnięcie. Piątkowe minimum wypadło na poziomie 10666 pkt., zamknięcie po 10719 pkt. (wykres 3).

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3-dax

W mojej ocenie próba przełamania silnej bariery w rejonie 10740-10800 pkt. nie uda się i dojdzie do realizacji zysków. Wsparcie znajduje się w rejonie 10635 pkt. oraz 10465 pkt.

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W poniedziałek doszło do spadku do 1712 pkt. Po nieudanej próbie przełamania wsparcia w rejonie 1700-1710 pkt. nastąpiło spore odbicie. Maksimum wypadło w piątek na poziomie 1760 pkt., zamknięcie po 1752 pkt. (wykres 4).

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4-wig20

W krótkim terminie możliwy jest ruch w górę. Silny opór znajduje się w okolicy 1770 pkt. Po nieudanej próbie przełamania tej bariery oczekuję na realizację zysków. Poprawa sytuacji technicznej nastąpi po przebiciu bariery w okolicy 1770 pkt. W przeciwnym wypadku wciąż będzie istnieć ryzyko testowania tegorocznych minimów.

Eurodolar (EUR/USD)

W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych spadków. W czwartek przebite zostało wsparcie w rejonie 1.0970 USD.  W piątek osiągnięte zostało kilkutygodniowe minimum na poziomie 1.0860 USD, pod koniec dnia nastąpiło niewielkie odbicie, zamknięcie po 1.0880 USD (wykres 5).

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5-eurusd

Przełamanie wsparcia w rejonie 1.0970 USD otworzyło drogę do spadków do kolejnego kluczowego wsparcia w okolicy 1.08 USD. Może ono zostać osiągnięte w ciągu kilku sesji...

 

Przeczytaj całość: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-10-23-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_content=Podsumowanie%20tyg%2024.10.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

S&P500 - możliwy powrót do wsparcia w rejonie 2100 pkt., silny dolar. Podsumowanie tygodnia i prognozy

slawomir.debowski

1

 

S&P500 – W krótkiej perspektywie oczekuję na test kluczowego wsparcia w rejonie 2100-2108 pkt. Po jego obronie możliwe jest odbicie. Silny i ważny opór jest w rejonie 2130-2138 pkt. Przebicie tej bariery otwiera drogę do powrotu do oporu w okolicy 2156-2168 pkt.

EUR/USD – Na początku tygodnia możliwa jest obrona wsparcia w okolicy 1.0950-1.0970 USD. To może doprowadzić do odbicia w okolice 1.1070 USD. W dalszej perspektywie ryzyko spadków w rejon 1.08 USD.

Złoto - W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Silny opór jest w okolicy 1266-1270 USD. W dalszej perspektywie możliwe są spadki. Wsparcie jest w okolicy 1205-1215 USD.

Ropa - W krótkim terminie oczekuję na dokończenie kilkusesyjnej konsolidacji. Przełamanie wsparcia w rejonie 48.80 USD wygeneruje sygnał do większej przeceny. W przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty.  

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Przełamanie zostało wsparcie w rejonie 2130-2138 pkt. W czwartek osiągnięte zostało dno na poziomie 2108 pkt. Po czym doszło do odbicia. W piątek dotarło ono do pułapu 2143 pkt. Po godzinie 16-tej rynek ruszył w dół. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 2126.50 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk2-sp500-long

Z czwartkowego dna pojawiła się tylko korekcyjna wzrostowa trójka. W krótkim terminie możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 2100-2108 pkt. Po obronie wsparcia można liczyć na odbicie. Trwalsza poprawa sytuacji nastąpi po przebiciu oporu w rejonie 2130-2138 pkt. Wtedy możliwy jest powrót do bariery w okolicy 2156-2168 pkt. W przeciwnym wypadku grozi nam kolejny test wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Gdyby doszło do przełamania kluczowego wsparcia w rejonie 2100 pkt., to grożą nam spadki do poziomu 1800 pkt. (wykres 1, czerwona linia).

 

 

Perspektywa długoterminowa

Przejdźmy do perspektywy długoterminowej. Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Podwyżka stóp procentowych jest możliwa na grudniowym posiedzeniu FED.

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk1-sp500

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. (wykres 2,). Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z lutowego dna są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Skończyła się ona w połowie sierpnia na poziomie 2191 pkt. Jej zasięg jest niewielki i wynosi 209 punktów (fala pierwsza miała długość 300 punktów).

Obecnie możemy znajdować się w fali czwartej, albo już rozpoczęła się fala piąta, która może potrwać do listopada br.

Scenariusz wzrostowy przestanie być realizowany gdyby w ciągu najbliższych dni doszło do spadków poniżej wsparcia w rejonie 2100 pkt.

Po pojawieniu się z tegorocznego dna dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już 7 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali trzeciej na poziomie 2191 pkt. wygeneruje sygnał do spadków. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt. W dalszej perspektywie, po przebiciu tego wsparcia, jeszcze niżej.

 

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Czwartkowe minimum osiągnięte zostało na poziomie 10339 pkt. Potem nastąpiło odbicie. W piątek dzienny szczyt wypadł na poziomie 10608 pkt., zamknięcie wysoko po 10589 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3-dax

W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na spadki w ramach wielosesyjnej konsolidacji. W dłuższej perspektywie gdy będzie realizowany optymistyczny scenariusz w USA (powrót S&P500 do oporu w okolicy 2156-2168 pkt.) na rynku niemieckim DAX mógłby zaatakować opór w okolicy 10800 pkt.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Przebite zostało ważne wsparcie w rejonie 1735 pkt...

 

Przeczytaj całość: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2016-10-16-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_content=Analiza%2017.10.2016

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk www.news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

 

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

 

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci