Menu

Okiem analityka technicznego

Blog Sławomira Dębowskiego, głównego analityka serwisu informacyjnego News.globtrex.com

S&P500: Możliwy test marcowego dna, potem wzrosty. Podsumowanie tygodnia na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_637260343

S&P500 – Na początku tygodnia oczekuję testu marcowego dna na poziomie (2318 pkt.). Próba trwałego przebicia tego wsparcia może się nie udać. W dalszej perspektywie możliwy jest powrót na tegoroczny szczyt. Potem oczekuję na kolejną kilkutygodniową korektę.

EUR/USD – W krótkiej perspektywie możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 1.0570 USD. Jeśli zostanie ono obronione oczekuję na kolejny ruch w górę. Opór jest w rejonie 1.0680 USD oraz 1.0740 USD. W dalszej perspektywie możliwe są spadki.

Złoto – Na początku tygodnia oczekuję realizacji zysków. Potem prawdopodobnie czeka nas atak na opór w rejonie 1300 USD. W dalszej perspektywie oczekuje spadków. Kluczowe wsparcie jest w okolicy 1260 USD.

Ropa – W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków. Przełamanie wsparcia w okolicy 52.75 USD generuje sygnał do przebicia linii szyi formacji głowy z ramionami. Po zakończeniu spadkowej korekty oczekuję powrotu na tegoroczne maksimum.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W poniedziałek doszło do ataku na opór w rejonie 2359-2365 pkt. Szczyt wypadł na poziomie 2362.75 pkt. Próba przełamania tej bariery nie udała się i nastąpiło pogorszenie sytuacji technicznej. We wtorek popyt wybronił ważne wsparcie w rejonie 2336 pkt., w czwartek to się już nie udało. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2324.25 pkt., zamknięcie nastąpiło nieznacznie wyżej na poziomie 2327.25 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Z marcowego szczytu (2401 pkt.) pojawiła się kilkutygodniowa korekta. Marcowe dno wypadło na poziomie 2318 pkt. Potem doszło do odbicia do 2375 pkt. (fala b). Obecnie rynek może się znajdować w fali (c). Oznacza to, że w krótkim terminie może dojść do ataku na wsparcie na poziomie 2318 pkt. Próba trwałego przełamania tego wsparcia może się nie udać. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów. Przebicie oporu w rejonie 2359-2365 pkt. otworzy drogę na tegoroczny szczyt. Możliwe jest jego niewielkie jego przekroczenie. Potem możliwe jest przesilenie i kolejna kilkutygodniowa korekta.

Znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym (patrz prognoza długoterminowa). Lokalne spadkowe korekty są okazją do budowania pozycji długich.

 

Perspektywa długoterminowa

Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpiła w grudniu 2015 r., druga rok później,  trzecia w marcu 2017 r. W tym roku przewiduje się jeszcze dwie podwyżki po 25 punktów bazowych.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Będzie ona trwała przez kolejne miesiące (wykres 2) aż utworzy się z dna z czerwca 2016 roku duża piątka (1-2-3-4-5, zielone cyfry).

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

Potem czeka nas kilkutygodniowa korekta w ramach fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty – fala (5). Czas trwania wzrostów można byłoby określić na kolejne kilka miesięcy. Najprawdopodobniej do jesieni 2017 roku. Target szacuję na 2600 pkt.

Struktura FALI 5-tej jest bardzo rozbudowana, może się okazać, że do jesieni nie zdąży się pojawić układ 5-falowy (1-2-3-4-5, niebieskie cyfry). W takim razie jesienne spadki byłyby dopiero falą 4 (niebieskie cyfry) a potem zobaczylibyśmy jeszcze wielomiesięczną falę 5-tą. Przesilenie nastąpiłoby dopiero w 2018 roku. Target FALI 5-tej byłby wyższy. 

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już wtedy 8 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali (3), którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1800 pkt. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

 

Rynek akcji w Niemczech

W poniedziałek kontrakty zaatakowały ważną barierę w rejonie 12255 pkt. Próba jej przełamania nie udała się i doszło do spadków. Wtorkowy dołek wypadł na poziomie 12076 pkt., po czym nastąpiło mocne odbicie. W środę rano doszło do kolejnego nieudanego ataku na opór w rejonie 12255 pkt. W czwartek kontrakty osiągnęły dno na poziomie 12091 pkt., zamknięcie po 12120 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

DAX jest mocniejszy od indeksu S&P500. W krótkim terminie można oczekiwać testu dna z wtorku (12075 pkt.). Próba jego trwałego przełamania nie powinna się udać. Potem można oczekiwać kolejnego ruchu w górę z nowym szczytem. Próba trwałego przełamania oporu w postaci szczytu sprzed 2 lat może się nie udać. W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć wielotygodniową korektę.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. We wtorek osiągnięte zostało dno na poziomie 2207 pkt. Potem nastąpiło odbicie, w czwartek dotarło ono do poziomu 2238 pkt., zamknięcie na poziomie 2234 pkt. (wykres 4).

 

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4 - WIG20

W kilkusesyjnej perspektywie może dojść do powrotu do wsparcia w rejonie 2170-2183 pkt. Po jego obronie oczekuję na odbicie, które może doprowadzić do wzrostu na marcowe maksimum. Nieudana próba przebicia tego oporu wygeneruje sygnał do przeceny.

W długiej kilkumiesięcznej perspektywie możliwe jest przebicie oporu w rejonie 2280-2309 pkt. Wtedy otwiera się droga na szczyt z 2015 roku. Silna bariera znajduje się w okolicy 2500-2550 pkt.

 

Eurodolar (EUR/USD)

W poniedziałek doszło do niewielkiego pogłębienia dna z piątku (1.0581 USD). Nowe dno wypadło na poziomie 1.0570 USD. Potem nastąpiło odbicie. Pod koniec środowej sesji kurs silnie wzrósł do 1.0675 USD. W czwartek doszło do spadków. Dno wypadło w piątek rano na poziomie 1.0606 USD, potem nastąpiło odbicie do 1.0627 USD (wykres 5).

 

Wykres 5. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 wyk5 - EURUSD

W krótkim terminie możliwy jest powrót na dno z poniedziałku (1.0570 USD). Jeśli wsparcie nie zostanie przebite to możliwe jest kolejne odbicie. Opory znajdują się w rejonie 1.0680 USD oraz 1.0740 USD. W dalszej perspektywie oczekuje na kolejną fale spadków. Po przebiciu wsparcia w rejonie 1.0570 USD otwiera się droga do przeceny na 1.05 USD oraz na styczniowe wsparcie (1.0370 USD). W dalszej perspektywie można oczekiwać na odbicie. Może być ono korekcyjne.

Potem oczekuję na kolejną falę spadków. Gdy dojdzie do rozbicia wsparcia w rejonie styczniowego dna otwarta zostanie droga na parytet.

 

Złoty (USD/PLN)

USD/PLN – We wtorek osiągnięte zostało maksimum na poziomie 4.0113 PLN (poprzedni szczyt 4.0016 PLN), potem nastąpiła realizacja zysków. W środę dno wypadło na poziomie 3.9755 PLN, w piątek szczyt wypadł na poziomie 4.0065 PLN, w południe dolar był notowany po 3.9950 PLN (wykres 6).

 

Wykres 6. Kurs dolara w relacji do złotego w perspektywie długoterminowej

 wyk6 - USDPLN

W krótkim terminie możliwa jest lokalna korekta. Potem oczekuję na dalsze wzrosty.

 

Złoto

W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych wzrostów. W czwartek osiągnięty został szczyt na poziomie 1290.55 USD, w ciągu dnia nastąpiło cofnięcie do 1283.50 USD, zamknięcie wysoko po 1289.45 USD (wykres 7).

 

Wykres 7. Kurs kontraktów na złoto w perspektywie długoterminowej

 wyk7 - Złoto

W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków. Potem najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze atak na opór w okolicy 1300 USD. Nieudana próba przebicia tej bariery może doprowadzić do przesilenia. Kluczowe wsparcie jest w rejonie 1260 USD. Przebicie tego wsparcia powinno zakończyć wzrosty z dna z grudnia ubiegłego roku...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2017-04-14-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg%2015.04.2017

 

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

 

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Czy inwestować na rynkach finansowych? To ryzykowne, ale zyskowne

slawomir.debowski

inwestor

Rynki finansowe są ryzykowne, oferują jednak znacznie większe stopy zwrotu niż bezpieczne instrumenty. Jednak główny problem wielu inwestorów to zbyt mała wiedza i doświadczenie na temat kształtowania się cen na rynkach (analiza techniczna) oraz zasady działania dźwigni finansowej (ograniczanie ryzyka), która przecież działa w obie strony…

Bezpieczne i ryzykowne instrumenty

Przy bezpiecznych instrumentach takich jak lokaty bankowe czy obligacje skarbowe ryzyko jest najczęściej niewielkie. Inwestor nie musi się zastanawiać kiedy założyć lokatę czy kupić obligacje. Z góry wiemy jaka będzie stopa zwrotu.

Zupełnie inaczej jest na rynku akcji, walut czy towarów. Pieniądze najłatwiej zarabia się w silnych trendach. W okresie np. 2-3 letniej hossy na rynku akcji budujemy portfel złożony z kilku silnych spółek i po kilku miesiącach można oczekiwać zysków. Podstawowy problem polega na tym, że nie wiemy kiedy hossa się może zakończyć. Jeśli kupno akcji nastąpi bardzo wysoko w końcowej fazie hossy możemy nie zarobić.

Kluczowy problem polega tutaj na prawidłowej ocenie jaki mamy trend długoterminowy, średnioterminowy i krótkoterminowy. Wszystkie trzy perspektywy muszą być ze sobą zgrane. Inwestujemy zgodnie z trendem długoterminowym, lokalne korekty średnioterminowe i krótkoterminowe wykorzystujemy do otwarcia pozycji. Moment otwarcia pozycji jest ważny ale nie kluczowy. O wiele ważniejszy jednak jest moment zamknięcia pozycji. Gdyż to decyduje o wielkości zysku i o wielkości straty jeśli rynek zwróci się przeciw nam.

Kolejnym kluczowym czynnikiem jest wielkość otwieranej pozycji. Przy inwestowaniu w bezpieczne instrumenty ten problem praktycznie nie istnieje. Najwyżej zamrozimy kapitał na jakiś czas, potem wyjdziemy na swoje.

 

Stosuj dźwignię z umiarem

W ostatnich latach na rynku pojawiły się elektroniczne platformy do handlu. Oferują one dostęp do ogromnej liczby instrumentów. Dużym zagrożeniem dla niedoświadczonego inwestora jest nieumiejętne korzystanie z dużej dźwigni finansowej, która działa w obie strony. Rynki dostarczają wielu ciekawych okazji, aby na nich zarabiać, jednak osiągnięcie długoterminowego sukcesu, gdzie wykorzystywane są duże dźwignie nie jest łatwe.

Znakomita większość inwestorów stawia sobie zbyt ambitne cele. W związku z tym stara się do maksimum wykorzystać to co oferuje broker, a więc otwiera za dużą pozycję. Musimy postąpić odwrotnie. Cel jaki sobie postawimy musi być realny. Zysk powinien być wyższy niż na lokacie w banku, powiedzmy 10-20% rocznie, nic więcej, żadne 100-200% rocznie.

Kluczem do długoterminowego sukcesu jest przeprowadzanie dużej liczby transakcji z rozsądnym i akceptowalnym dla nas ryzykiem. Najczęściej strata jest ograniczona do maksimum 3% naszego kapitału, który chcemy przeznaczyć do gry na rynku forex. Technicznie bardzo łatwo to zrobić. Na przeszkodzie staje psychika „przeciętnego gracza”, który widząc nadarzającą się okazję do zarobku pragnie zwiększyć pozycję (wzrost ryzyka), aby mieć większy zysk.

Profesjonalny spekulant potrafi sobie z tym poradzić, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę, że gra ze zbyt dużym ryzykiem szybko doprowadzi do straty dużej części kapitału i bankructwa. Jest to kluczowe na rynkach z dużą dźwignią finansową. Ponadto, aby skutecznie grać emocje muszą być pod kontrolą, to można osiągnąć tylko przy niskim i akceptowalnym poziomie ryzyka.

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/analizy-specjalne/inwestycje-rynkach-finansowych-ryzykowne-zyskowne/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Analiza%20spec.%204.04.2017

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

 

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Wzrosty w USA, dolar odzyskuje siłę. Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_33878011

 

S&P500 – W krótkim terminie możliwe jest niewielkie korekcyjne cofnięcie. Wsparcie jest w okolicy 2336 pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na przebicie oporu w rejonie 2359-2367 pkt. To otwiera drogę na tegoroczne maksimum.

EUR/USD – W krótkim terminie możliwe są spadki. Wsparcie znajduje się w okolicy 1.0600-1.0625 USD. Potem oczekuję na korekcyjne odbicie. W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną silną falę spadków.

Złoto – Po przełamaniu wsparcia w rejonie 1248 USD wygenerowany został sygnał zakończenia wzrostów z marcowego dna. W wielosesyjnej perspektywie oczekuję spadków. Sądzę, że możliwy jest powrót na marcowe dno (1194 USD).

Ropa – W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków. Kluczowe wsparcie jest w rejonie 49.40 USD. Dopiero przebicie tego wsparcia doprowadzi do poważniejszej przeceny. W przeciwnym wypadku po lokalnej korekcie można oczekiwać na dalsze wzrosty i atak na kluczową barierę w rejonie 52 USD.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W poniedziałek osiągnięte zostało kilkutygodniowe dno na poziomie 2318 pkt. Potem doszło do przesilenia. Rozpoczęło się silne odbicie. Dotarło ono w czwartek do pułapu 2366.75 pkt. W piątek szczyt został wyrównany, zamknięcie wypadło na poziomie 2357.5 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

wyk1 - S&P500

Z marcowego szczytu pojawiła się korekta (a-b-c). W mojej ocenie zakończyła się ona na poziomie 2318 pkt. Wkroczyliśmy w kolejną falę wzrostów. Na razie jednak nie udała się próba przebicia oporu w rejonie 2359 pkt. W  krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Wsparcie jest w rejonie 2336 pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów. Powinniśmy nieznacznie przekroczyć szczyt z marca (2401 pkt.). Potem możliwe jest przesilenie i kolejna kilkutygodniowa korekta.

Znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym (patrz prognoza długoterminowa). Lokalne spadkowe korekty są okazją do budowania pozycji długich.

 

Perspektywa długoterminowa

Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpiła w grudniu 2015 r., druga rok później,  trzecia w marcu 2017 r. W tym roku przewiduje się jeszcze dwie podwyżki po 25 punktów bazowych.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Będzie ona trwała przez kolejne miesiące (wykres 2) aż utworzy się z dna z czerwca 2016 roku duża piątka (1-2-3-4-5, zielone cyfry).

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

Potem czeka nas kilkutygodniowa korekta w ramach fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty – fala (5). Czas trwania wzrostów można byłoby określić na kolejne kilka miesięcy. Najprawdopodobniej do jesieni 2017 roku. Target szacuję na 2600 pkt.

Struktura FALI 5-tej jest bardzo rozbudowana, może się okazać, że do jesieni nie zdąży się pojawić układ 5-falowy (1-2-3-4-5, niebieskie cyfry). W takim razie jesienne spadki byłyby dopiero falą 4 (niebieskie cyfry) a potem zobaczylibyśmy jeszcze wielomiesięczną falę 5-tą. Przesilenie nastąpiłoby dopiero w 2018 roku. Target FALI 5-tej byłby wyższy. 

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już wtedy 8 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali (3), którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1800 pkt. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

 

Rynek akcji w Niemczech

W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu do nowego tegorocznego szczytu. Wypadł on w piątek na poziomie 12366 pkt., zamknięcie blisko szczytu na poziomie 12345 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

wyk3 - DAX

DAX jest mocniejszy od indeksu S&P500. Z listopadowego dna pojawiła się już 5 falowa struktura. W krótkim terminie można oczekiwać ataku na szczyt z 2015 roku na poziomie 12428 pkt. Próba jego trwałego przełamania  może się nie udać. Potem można oczekiwać na wielotygodniową korektę.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W ubiegłym tygodniu, pomimo sygnału zakończenia korekty na giełdach w USA, polski rynek był bardzo słaby. W piątek indeks WIG20 spadł do kilkusesyjnego dna na poziomie 2176 pkt. i takie było zamknięcie (wykres 4).

 

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

wyk4 - WIG20

W kilkusesyjnej perspektywie może dojść do korekcyjnego odbicia. W dalszej perspektywie gdy dojdzie do kolejnej kilkutygodniowej korekty na giełdach w USA indeks WIG20 może spaść do wsparcia w rejonie 2100 pkt...

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2017-04-01-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg%201.04.2017

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Spadki w USA, nadal słaby dolar. Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_87169798

 

S&P500 – W krótkim terminie możliwe jest niewielkie pogłębienie dna na poziomie 2332 pkt. W dalszej perspektywie po pojawieniu się sygnałów kupna oczekuję kolejnej fali wzrostów.

EUR/USD – W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków (wsparcie na 1.0760-1.0770 USD, cel 1.0770 USD). Potem możliwy atak na opór w rejonie 1.0810 USD. Na jakiś czas ta bariera może zostać przekroczona. W dalszej perspektywie oczekuję spadków.

Złoto – W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków, potem możliwy jest atak na tegoroczne maksimum. Próba jego przełamania może się nie udać. W dalszej perspektywie oczekuję spadków.

Ropa – Na początku tygodnia poznamy reakcję rynku na wyniki szczytu państw OPEC. Można rozważać dwa scenariusze…

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. W środę rano kontrakty osiągnęły dno na poziomie 2332 pkt. Potem nastąpiło odbicie. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 2355.75 pkt. Po czym doszło do realizacji zysków. Piątkowy dołek wypadł na poziomie 2332 pkt., zamknięcie po 2342 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Z marcowego szczytu pojawiła się korekta (a-b-c). W krótkim terminie jest ryzyko zejścia poniżej ostatniego dna (2332 pkt.). Wtedy fala (c) będzie miała postać 5-falowej struktury. Pogłębienie dotychczasowego dna może być niewielkie (5-10 pkt.).

W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów. Pierwszy sygnał kupna pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 2332 pkt., kolejny gdy przebita zostanie bariera w okolicy 2359 pkt. Wtedy otwiera się droga na szczyt z początku marca na poziomie 2401 pkt.

Scenariusz alternatywny (mniej prawdopodobny): wsparcie w rejonie 2332 pkt. zostanie obronione, potem czekają nas wzrosty. Przebicie oporu w rejonie 2359 pkt. otwiera drogę na szczyt z początku marca.

Znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym (patrz prognoza długoterminowa). Lokalne spadkowe korekty są okazją do budowania pozycji długich.

 

Perspektywa długoterminowa

Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpiła w grudniu 2015 r., druga rok później,  trzecia w marcu 2017 r. W tym roku przewiduje się jeszcze dwie podwyżki po 25 punktów bazowych.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Będzie ona trwała przez kolejne miesiące (wykres 2) aż utworzy się z dna z czerwca 2016 roku duża piątka (1-2-3-4-5, zielone cyfry).

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

wyk2 - S&P500 long

Potem czeka nas kilkutygodniowa korekta w ramach fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty – fala (5). Czas trwania wzrostów można byłoby określić na kolejne kilka miesięcy. Najprawdopodobniej do jesieni 2017 roku. Target szacuję na 2600 pkt.

Struktura FALI 5-tej jest bardzo rozbudowana, może się okazać, że do jesieni nie zdąży się pojawić układ 5-falowy (1-2-3-4-5, niebieskie cyfry). W takim razie jesienne spadki byłyby dopiero falą 4 (niebieskie cyfry) a potem zobaczylibyśmy jeszcze wielomiesięczną falę 5-tą. Przesilenie nastąpiłoby dopiero w 2018 roku. Target FALI 5-tej byłby wyższy. 

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już wtedy 8 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali (3), którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1800 pkt. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

 

Rynek akcji w Niemczech

We wtorek doszło do silnego spadku. W środę rano osiągnięte zostało dno na poziomie 11879 pkt. Potem nastąpiło odbicie. W piątek osiągnięte zostało na poziomie 12119 pkt., zamknięcie po 12104 pkt. (wykres 3).

 

Wykres 3. Kontrakty na indeks DAX

 wyk3 - DAX

Odbicie ze środowego dna ma bardzo duży zasięg. Z marcowego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka. Jeśli na kontraktach na indeks S&P500 zobaczymy jeszcze jeden dołek to na rynku niemieckim może dojść do cofnięcia bez nowego dna. W dalszej perspektywie oczekuję na dalsze wzrosty w ramach fali 5-tej. Bardzo silny opór w postaci szczytu z 2015 roku jest na poziomie 12428 pkt. Próba przebicia tej silnej bariery może się nie udać, zwłaszcza, że z listopadowego dna widoczna będzie już wtedy duża 5-falowa struktura. Potem można oczekiwać na wielotygodniową korektę.

 

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

W ubiegłym tygodniu doszło do spadków. Lokalne dno wypadło na poziomie 2205 pkt. Potem nastąpiło odbicie, piątkowe zamknięcie nastąpiło na poziomie 2235 pkt. (wykres 4).

 

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20

 wyk4 - WIG20

W krótkim terminie oczekuję spadków. Wsparcie znajduje się w rejonie 2183 pkt. Po obronie tego wsparcia oczekuję na powrót do silnej bariery w rejonie 2280-2309 pkt. Próba jej przełamania może się nie udać i dojdzie do powrotu ma marcowe minima.

W długiej kilkumiesięcznej perspektywie możliwe jest przebicie oporu w rejonie 2280-2309 pkt. Wtedy otwiera się droga na szczyt z 2015 roku. Silna bariera znajduje się w okolicy 2500-2550 pkt...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2017-03-25-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg%2026.03.2017

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

 

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

Trzecia podwyżka stóp przez FED – słabszy dolar. Podsumowanie tygodnia na rynkach i prognozy

slawomir.debowski

shutterstock_637260342

S&P500 – Na początku tygodnia możliwe jest przebicie wsparcia w rejonie 2373 pkt. To otwiera drogę do powrotu na marcowe minima i niżej do 2342 pkt. W dalszej perspektywie możliwa jest kolejna fala wzrostów.

EUR/USD – W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków (wsparcie na 1.0675 USD). Potem możliwy atak na opór w rejonie 1.08 USD. Na jakiś czas ta bariera może zostać przekroczona. W dalszej perspektywie oczekuję spadków.

Złoto – W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków (wsparcie jest na poziomie 1217 USD), potem jeszcze jeden ruch w górę. Nie powinno być powrotu na szczyt z końca lutego (1264.75 USD). W dalszej perspektywie oczekuję spadków.

Ropa – Na początku tygodnia oczekuję spadków w ramach fali 5-tej. Ostatni dołek w ramach fali 3-ciej jest na poziomie 47.11 USD. Po jego przekroczeniu z lutowego szczytu zobaczymy 5-falowy układ, co oznacza, że późniejsze odbicie będzie już tylko korekcyjne.

 

Rynek akcji w USA, krótki termin (kontrakty S&P500)

S&P500 – We wtorek kontrakty spadły do poziomu 2355 pkt. Zabrakło jednego punktu do dna z poprzedniego tygodnia i nastąpiło odbicie. W środę zgodnie z oczekiwaniami FED podniósł stopy procentowe, przekaz był bardziej gołębi. Dolar się osłabił, zaś kontrakty ruszyły w górę. Środowe maksimum wypadło na poziomie 2387.5 pkt. Pod koniec sesji nastąpił spadek, zamknięcie po 2380.5 pkt. W czwartek nie udała się próba przebicia szczytu z poprzedniej sesji, doszło do spadków. Dno wypadło na poziomie 2373.75 pkt. po czym nastąpiło niewielkie    odbicie, piątkowy szczyt wypadł na poziomie 2382 pkt., zamknięcie blisko dna na poziomie 2375 pkt. (wykres 1).

 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym

 wyk1 - S&P500

Z marcowego szczytu pojawiła się kilkusesyjna fala spadków (fala a) o zasięgu 47 punktów. W mojej ocenie kilkusesyjne odbicie jest korekcyjne (fala b) i uległo zakończeniu w czwartek na poziomie 2388.75 pkt.

Na początku tygodnia oczekuję na przełamanie wsparcia w rejonie 2373 pkt. Otwarta zostanie droga na wsparcie w okolicy 2354-2359 pkt. Przebicie tego obszaru doprowadzi do dalszych spadków. Zasięg szacuję na 2342 pkt. (tam występuje równość fali c i a). W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów.

Scenariusz alternatywny (mniej prawdopodobny): wsparcie w rejonie 2373 pkt. zostanie obronione, potem czekają nas wzrosty. Przebicie oporu w rejonie 2388 pkt. otwiera drogę na szczyt z początku marca (2401 pkt.).

Znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym (patrz prognoza długoterminowa). Lokalne spadkowe korekty są okazją do budowania pozycji długich.

 

Perspektywa długoterminowa

Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o blisko 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpiła w grudniu 2015 r., druga rok później,  trzecia w marcu 2017 r. W tym roku przewiduje się jeszcze dwie podwyżki po 25 punktów bazowych.

FALA 3 skończyła się w maju 2015 roku na poziomie 2134 pkt. Spadki ze szczytu z maja 2015 roku są tylko dużą korektą płaską (A-B-C), w ramach wielomiesięcznej fali czwartej (FALA 4). Wzrosty z dna z lutego 2016 roku są falą pierwszą (1). Po kilkutygodniowej korekcie (2) wkroczyliśmy w falę trzecią (3). Będzie ona trwała przez kolejne miesiące (wykres 2) aż utworzy się z dna z czerwca 2016 roku duża piątka (1-2-3-4-5, zielone cyfry).

 

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie tygodniowym

 wyk2 - S&P500 long

Potem czeka nas kilkutygodniowa korekta w ramach fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty – fala (5). Czas trwania wzrostów można byłoby określić na kolejne kilka miesięcy. Najprawdopodobniej do jesieni 2017 roku. Target szacuję na 2600 pkt.

Struktura FALI 5-tej jest bardzo rozbudowana, może się okazać, że do jesieni nie zdąży się pojawić układ 5-falowy (1-2-3-4-5, niebieskie cyfry). W takim razie jesienne spadki byłyby dopiero falą 4 (niebieskie cyfry) a potem zobaczylibyśmy jeszcze wielomiesięczną falę 5-tą. Przesilenie nastąpiłoby dopiero w 2018 roku. Target FALI 5-tej byłby wyższy.  

Po pojawieniu się z dna z lutego 2016 roku dużej 5-falowej struktury w ramach FALI 5 rynek będzie gotowy do zakończenia trwającego już wtedy 8 lat trendu wzrostowego. Przebicie szczytu fali (3), którego jeszcze nie znamy wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1800 pkt. Kolejny sygnał pojawi się po przełamaniu  wsparcia w okolicy 2100 pkt. To będzie oznaczać przecenę do wsparcia w rejonie 1800 pkt.

 

Rynek akcji w Niemczech

W czwartek rano po przegranej w wyborach parlamentarnych populistycznej prawicy w Holandii doszło do przebicia marcowego szczytu. Nowe maksimum wypadło na poziomie 12210 pkt. W ciągu dnia nastąpiła realizacja zysków...

 

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: http://news.globtrex.com/biuletyny/podsumowanie-tygodnia/2017-03-18-podsumowanie-tygodnia-rynkach-prognozy-krotko-dlugoterminowe/?utm_source=blog&utm_medium=wpis&utm_campaign=Pods.tyg%20219.03.2017

 

Sławomir Dębowski

Główny Analityk news.globtrex.com

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej.

© Okiem analityka technicznego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci